Barn + Hem = Lycka?

Barn som lever i utsatthet behöver vårt stöd – men vi behöver också reflektera kring hur vi stödjer på bästa sätt.

Hur stödjer vi utsatta barn på bästa sätt? Förr svarade många ”barnhem” på den frågan – EFK vill i stället ge fler chansen att växa upp i en trygg och kärleksfull familj. Men hur går vi till väga, i en värld där behoven tycks vara oändliga? Välkommen in i samtalet!

Miljoner barn växer upp på barnhem, trots att de skulle kunna få trygga uppväxtvillkor i en familj. Faktum är att åtta av tio barn som placeras på barnhem har minst en förälder i livet, och det är snarare riktade pengar från väst än faktiska behov som gör att antalet barnhem växer världen över. Ibland gör dessa pengar mer skada än nytta.

Nu gör Evangeliska Frikyrkan, Svenska Alliansmissionen och Erikshjälpen en gemensam satsning för att öka kunskapen om dessa frågor i Sverige. Testa gärna dina egna kunskaper genom vårt mini-quiz på barnhemskollen.se Länk till annan webbplats..

  • Bland många svenskar, även i kyrkorna, finns ett romantiskt skimmer kring barnhem. Men tyvärr är barnhem i sig en plats där många barn far illa. Alla barn har rätt till en familj, såväl i Sverige som utomlands, säger Stefan Östman som ansvarar för projektet på EFK.

EFK vill stödja familjers möjligheter att ta hand om sina barn, bland annat genom hjälp till försörjning och stöd till skolgång. Och du kan hjälpa till!

  • Vill du bli en barnrättsambassadör? Vi söker dig som är intresserad av att fördjupa dig i dessa frågor, och sedan sprida kunskapen vidare. Vi erbjuder utbildning, stöd och ett samarbetsforum.
  • Vill din församling, ungdomsgrupp, missionsråd eller annan grupp ha ett besök för att samtala kring frågor kring barnhem och hur man kan hjälpa barn i utsatta situationer? Vi kommer gärna på besök!

Bild och text är hämtad ur Utblick - ett nyhetsbrev från EFKs internationella mission. Prenumerera här! Länk till annan webbplats.

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Kontakta mig för mer information!

Stefan Östman
Projekthandläggare Internationella programmet
070-310 82 42

stefan.ostman@efk.se