Välkomna på internationell missionskonferens i Ryttagårdskyrkan

För femte året i rad ordnar Evangeliska Frikyrkan (EFK) en missionskonferens i Ryttagårdskyrkan med gäster från alla delar av världen. Under hela lördagen kommer gästerna berätta om situationer och missionsarbeten i sina hemländer.

Mellan klockan 8.30 och 17.30 under lördagen den 19 oktober ordnar EFK en konferens i Ryttagårdskyrkan med fokus på mission och de arbeten som samfundet har runt om i världen. Det är femte året i rad konferensen anordnas. Unikt för i år är besök från EFKs samarbetspartners där gäster från Nepal, Kina, Paraguay, Brasilien, Serbien, Centralafrikanska republiken och Turkiet kommer undervisa och ha seminarier om de missionsarbeten som pågår. Temat för dagen är Helande och hopp – för alla folk.

213 personer är anmälda till konferensen, däribland flera studenter från folkhögskolor runt om i landet. Det kommer vara ett ”ung-spår” för dessa med särskild fokus på unga i mission. Härmed inbjuds tidningen att se det världsvida kontaktnät som EFK har och som Ryttagårdskyrkan är en del av. Särskilt intressant för allmänheten är de olika social arbeten som utförs i länderna, till exempel programmet ”Helande hopp för barn”. En av deltagarna på konferensen är Rune Carlsson som varit i Centralafrikanska Republiken på 80-talet och varit med i bygget av ett kraftverk till ett sjukhus i Gambola.

En parallell konferens anordnas den 26 oktober i Örnsköldsvik med gäster från Paraguay, Centralafrikanska Republiken och Algeriet.

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Välkommen att ta kontakt med mig om du har frågor!

Rune Jonsson
Insamlingsadministratör 50% och projektledare för event 50%

070-291 07 93

rune.jonsson@efk.se