Internationell missionskonferens i Örnsköldsvik

 Nu på lördag, 26 oktober, ordnar Evangeliska Frikyrkan (EFK) en missionskonferens i Elimkyrkan i Örnsköldsvik. Gästtalare är från Algeriet, Paraguay och Centralafrikanska republiken. Under hela lördagen kommer gästerna berätta om situationer och missionsarbeten i sina hemländer.

Mellan klockan 8.30 och 17.30 under lördagen den 26 oktober ordnar EFK en konferens i Elimkyrkan i Örnsköldsvik med fokus på mission och de arbeten som samfundet har runt om i världen. Det är femte året i rad konferensen anordnas men första året som vi har den på två platser. Unikt för i år är besök från EFKs samarbetspartners där gäster från Paraguay, Centralafrikanska republiken och Algeriet kommer undervisa och ha seminarier om de missionsarbeten som pågår. Temat för dagen är Helande och hopp – för alla folk. Under dagen kommer vi även samtala om aktuella missionsfrågor och inspireras till mission.

En av de långväga gästerna är Yousef Ourahmane, ledarna för en kyrka i Algeriet. Förra lördagen, den 19 oktober, hölls en missionskonferens i Ryttagårdskyrkan i Linköping. Då kom även gäster från Turkiet, Brasilien och Serbien. Och drygt 220 personer deltog.

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Frågor har jag svar på!

Rune Jonsson
Insamlingsadministratör 50% och projektledare för event 50%

070-291 07 93

rune.jonsson@efk.se