Med anledning av Corona-pandemin

Onsdag den 11 mars förbjöd regeringen allmänna sammankomster med 500 eller fler deltagare där även religiösa sammankomster, såsom våra gudstjänster, omfattas. Detta på grund av spridningen av COVID-19, orsakad av ett Corona-virus.

I dagsläget uppmanar vi varje församling, som samlar ett lägre antal besökare än 500, att själv besluta hur man väljer att göra med gudstjänstfirandet.

Våra rekommendationer kan ändras med hänsyn till Folkhälsomyndighetens och UDs råd men idag torsdag den 12:e mars, gäller detta.

Följ myndigheters råd
Vi uppmanar alla våra församlingar att följa instruktioner från våra myndigheter i denna situation. Folkhälsomyndigheten anger på sin hemsida riktlinjer för hur individer kan tänka och agera under rådande förhållanden.

Hänvisa era medlemmar att följa myndigheternas råd:

Krisinformation Länk till annan webbplats.
Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.
1177 Länk till annan webbplats.

Utöver myndighetsinformation kan församlingen anta försiktighetsåtgärder vid sina sammankomster enligt följande:

  1. Vid tecken på smitta – stanna hemma!
  2. Handhälsning. Vi rekommenderar era värdar att inte hälsa i hand och att inte uppmana människor att ta i hand och hälsa på varandra under gudstjänster. Den personliga förbönen, om den utförs, görs också utan att ta i hand och vi uppmanar till att vara försiktiga med att inte andas nära intill ansiktet.
  3. Nattvardsfirande. Vid nattvardsfirande rekommenderar vi särkalkar för vinet. Man kan också välja att helt avstå från nattvardsfirande under denna period.
  4. Tänk på att hålla god ordning vid servering. Säkerställ god hygien och att handsprit finns tillgängligt både för serveringspersonal och för besökare. Hitta alternativ för servering som begränsar hanteringen.
  5. Hygienutrymme. Vi rekommenderar att ni utökar städningen av hygienutrymmen och att ni rengör toalett, handfat, handtag och dylikt med desinfekterande rengöringsmedel två gånger om dagen de dagar utrymmena används.
  6. Om ett fall av Corona-smitta skulle upptäckas i er församling ber vi er att agera enligt myndigheternas instruktioner.
  7. Gör det ni kan för att använda digitala medier och smågruppsgemenskaper för att kunna upprätthålla gudstjänster och gemenskapen i församlingen. Vid behov, ta gärna del av andra församlingars webbsändningar, poddar och liknande.

Krisgruppen

Evangeliska Frikyrkans Krisgrupp träffas regelbundet med hänsyn till COVID-19 och kommer med mer information vid behov.

EFKs evenemang

Just nu förs samtal kring våra kommande evenemang, Kongressen och Torp. I dagarna tas en risk- och konsekvensanalys kopplade till dessa evenemang fram.

I en tid som denna

Låt oss förstå att vi som församlingar och som enskilda kristna är Jesu händer och fötter i en svår tid, som väcker hopp, tröstar och som påminner om att man inte kan rädda sig själv. Vi är rustade för en tid som denna. Vi uppmuntrar till mer bön och till att ge helande och hopp vidare.

Frågor?

Har ni som församling frågor, kontakta gärna vår reception på 019-16 76 00.

Frid och nåd,

Kate Almroth, Kommunikationschef EFK
Markus Sand, Programledare för EFKs Sverigeprogrammet

EFK har uppdaterat sina rekommendationer och samlat all aktuell information på sidan Information om Corona.

Bön från tidningen Dagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gud, du som bor i evigheten, kom oss nära med din helige Andes kraft och hjälp oss i dag att leva i tillit till dig, du som i Jesus Kristus kom oss nära och vet vad det är att vara människa!

Ge alla som känner oro och fruktan för smitta och sjukdom den frid som bevarar hjärtat och tanken i förtröstan på din hjälp.

Jag vill tänka på ditt ord och därför skall jag hoppas: ”Herrens nåd tar inte slut, hans barmhärtighet upphör aldrig. Varje morgon är den ny - stor är din trofasthet!”

Herre, vår beskyddare, hjälp alla som arbetar för att lösa frågan om vaccin och botemedel mot detta virus. Ge vishet och kunskap till framgång och resultat.

Herre Kristus, du som är vårt ljus, lys för den som drabbats av sjukdom och dem som känner oro. Du som kallar var och en vid namn; bär varje människa igenom och låt hälsan och friden segra.

Amen!

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Jag är EFKs presskontakt.

Kate Almroth
Kommunikations- och insamlingschef


Jag arbetar med samarbetet mellan våra församlingar.

Markus Sand
Programledare Sverigeprogrammet Växa

070-245 96 21

markus.sand@efk.se