EFKs kongress senareläggs

Evangeliska Frikyrkans (EFK) kongress senareläggs på grund av Corona-pandemin. Kongressen skulle äga rum 1-2 maj i Fryshuset, Stockholm men senareläggs till tredje helgen i september på samma plats.

EFKs styrelse Länk till annan webbplats. har undersökt möjligheterna att trots Corona-pandemin samla församlingsrörelsen EFK till kongress. Men utvecklingen av pandemin och myndigheters rekommendationer gör att styrelsen ser det som bäst att senarelägga kongressen till i höst. En senareläggning är inget som strider med EFKs stadgar.
–Eftersom EFKs kongress är en så viktig samlingsplats för oss i rörelsen är vi glada att ha hittat ett nytt datum som vi kan bjuda in till, säger Richard Hultmar, styrelsens vice ordförande. Vi i styrelsen ber för alla våra lokala församlingar och systerkyrkor runt om i världen. Vi ber att Gud ska ge oss av sin ande så att vi kan vara en levande världsvid kyrka i en tid av stängda gränser och inställda sammankomster.

Förvandlat land

Kongressens tema 2020 är ”Förvandlat land”. I förberedelserna har kallelsen till Guds folk att be och arbeta för förvandling varit central.
– Vår längtan är att Sverige ska förvandlas av Gud. Just nu förvandlas vårt land och vår värld av en pandemi – en global spridning av en sjukdom. Vi vill i dessa tider uppmana människor att ta situationen på allvar och lyssna på myndigheter och experter om hur vi ska förhålla oss. Men i tider av oro och förvirring vill också uppmana människor att lyssna till Gud som talar till oss i sitt ord, Bibeln, i bönen och i gemenskapen med varandra. Gud vill rusta oss att leva hoppfullt i hotfulla tider. Gud vill ge oss av sin ande att bära andens frukter och bruka andens gåvor. Gud vill använda oss att leva gemenskap i en tid av isolation och utmana oss att ge generöst i en tid av hamstring. Gud är god, alltid god, säger Linalie Newman, en av EFKs två missionsdirektorer.

Helande och hopp i Corona-tider

EFKs lokala församlingar har hanterat situationen på ett bra sätt. Med hjälp av EFKs webbplats Länk till annan webbplats. och mejlutskick till ordförande och pastorer har uppmaningar om att följa myndigheters rekommendationer förmedlats. Många församlingar har på kreativa sätt fortsatt att mötas i mindre grupper och digitalt. Församlingar och enskilda har hört av sig till äldre och andra riskgrupper och erbjudit praktisk hjälp och samtal i isoleringen.

EFKs Facebook- Länk till annan webbplats.sida har i stort sett dagligen nya videohälsningar på temat ”Helande och hopp i Corona-tider” publicerats. De är tänkta att fungera som katalysatorer för goda impulser. I Facebook-gruppen EFK Ledare Länk till annan webbplats. har församlingsledare i rörelsen bett om råd, gett tips och utbytt erfarenheter.

Praktisk information

  • Anmälan till kongressen stängs under en tid tills vi har mer information om genomförandet av kongressen i höst.
  • De som anmält sig kommer att få ett mejl med information om att kongressen är senarelagd.
  • De som bokat resor och boende i samband med kongressen påminns att avboka dem om de inte önskar resa till Stockholm de aktuella dagarna.