EFKs internationella partners agerar snabbt när corona slår till

Barn i Harichand Pally, Calcutta, får lära sig att tvätta händerna ordentligt för att minska smittspridningen.

Undantagstillstånd, utegångsförbud, stängda gränser, indragen kollektivtrafik, mötesförbud… Coronavirusets spridning har fått drastiska konsekvenser i flertalet länder. EFKs partners runtom i världen kämpar med effekterna av pandemin, men har samtidigt visat framfötterna för att möta och motarbeta krisen.

– Fortsatt stöd till EFKs gemensamma arbete behövs mer än någonsin, säger Daniel Råsberg, missionsideolog.

Projektledaren Usha Das rapporterar från EFKs partner i Indien om hur de snabbt använde sina nätverk för att nå ut med viktig information om hygienrutiner. Innan regeringen mer eller mindre stängde ner det indiska samhället hann vår lokala partnerorganisation möta många barngrupper, föräldrar och kvinnogrupper för att visa hur man tvättar händerna ordentligt med tvål och vatten för att hindra smittspridning. I Harichand Pally, Calcutta, fick barnen själva vara med att ta fram posters för att sprida informationen vidare, och på vissa platser har de delat ut hygienpaket.

Även i Jordanien berättar vår partner om hur de kunnat använda befintliga nätverk till att sprida kunskap och dela ut hygienpaket i lokalsamhällen, innan rörligheten begränsades.

Ställer om arbetet för att möta krisen

I Afghanistan har EFKs partner stöttat den statliga vården med insatser för förebyggande hälsovård och psykisk hälsa. De har bland annat erbjudit internetkurser för sjukvårdspersonal i hur man hanterar stress och psykisk ohälsa mitt i krisen. De har också kunnat bistå med utrustning till hälsoarbetarna som jobbar med coronasmittade. Innan skolorna stängdes ner hölls kurser för lärare i handhygien, kunskaper som lärarna nu sprider vidare i byarna.

Att skolor och andra verksamheter stängs ner i många länder drabbar inte minst barn med särskilda behov. Från Libanon berättar EFKs partner om hur de ställt om sin verksamhet till att ge föräldrar stöd online. På så vis kan föräldrarna själva ge barnen bättre stöd, när dessa inte längre kan träffa specialister i sina skolor och på dagverksamheter.

Från Nepal rapporterar våra partners INF och UMN, som båda driver regionala sjukhus, om hur de ställt om delar av sin verksamhet för att bidra med testning och vård av patienter som misstänks vara smittade av corona.

I Centralafrikanska republiken har ett initiativ tagits för att, tillsammans med våra partners EEB och ADIH, snabbt få fram bra och korrekt information om smittskydd på det lokala språket sango, via enkla videofilmer och broschyrer. Det finns ett stort behov av att motverka felaktiga uppgifter och rykten som cirkulerar i landet.

Inkomster försvinner när företag tvingas stänga

I Aten, Grekland, är konsekvenserna svårt kännbara för organisationen Threads of Hope. EFKs missionärer Billy och Eva-Lena Hellmark berättar att företaget som hjälper kvinnor ur prostitution har varit stängt sedan den 9 mars.

– Utmaningen blir naturligtvis att fortsätta att betala ut löner och annan hjälp till kvinnorna, som är helt beroende av den inkomst de får från Threads of Hope. Det finns pengar för att klara månadsskiftet mars-april, men sedan vet vi inte hur det kommer att gå. Bed gärna för det!

Även i Frankrike råder just nu strikta restriktioner för befolkningen. Församlingen i Marseille där EFK har medarbetare delar regelbundet ut matpaket till familjer som lever i utsatthet. Detta påverkas nu av den rådande situationen.

– Vi ställer inte in utdelningen av matpaket men vi ställer om och gör det på ett helt annat sätt. För att slippa folksamling på gatan ordnar vi så att familjerna kommer vid olika tidpunkter, berättar våra medarbetare.

Fortsatt stöd behövs mer än någonsin

Daniel Råsberg är missionsideolog i EFKs internationella arbete. Han poängterar vikten av att vi som rörelse fortsätter att stå vid våra partners sida i den här situationen.

– Det finns många goda exempel på hur våra partners använder sin kompetens, sina nätverk och sina resurser till att göra skillnad mitt i den globala kris som coronapandemin innebär. Samtidigt är många av dem själva hårt drabbade av de restriktioner som åtgärderna mot smittspridning innebär. Den ekonomiska krisen som följer i pandemins fotspår slår också mycket hårt mot de allra svagaste. Därför behövs ditt fortsatta stöd mer än någonsin, i bön och givande. Tack för ditt engagemang!

Ge en gåva till EFKs mission

  • Swish 900 4037
  • Bankgiro 900-4037

Märk din gåva "EFKs mission".

Arbetet pågår!

Covid-19-pandemin påverkar hela vår värld, därför också vårt internationella arbete. Vi vill här informera om hur vi tänker och arbetar inom EFKs Internationella program.

Lyhörda för lokala behov och tät kontakt med vår personal

Corona påverkar vårt arbete och på flera håll får vi nu anpassa arbetet utifrån de förutsättningar vi har. Vi står i tät kontakt med våra samarbetspartners och systerkyrkor och har en dialog om hur vi på bästa sätt betjänar människor och deras behov under ändrade förhållanden. Vi har även tät kontakt med all personal. Här gör vi individuella bedömningar utifrån riskgrupp, säkerhetsläge och sjukvård. Grundhållningen är just nu att vår personal är kvar i sina placeringsländer, utom i några enskilda fall där vi har gjort undantag utifrån en sammantagen risk- och situationsbedömning. Situationen förändras snabbt och vi följer givetvis utvecklingen noga för att kunna göra rätt bedömningar. Vi arbetar för att hålla församlingarna uppdaterade på hur vi arbetar. Vi ber om tålamod med oss i den situation vi nu finns mitt i.

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Hör gärna av dig till mig om du har frågor!

Daniel Råsberg
Missionsideolog och utvecklingsledare i Internationella programmet

070-280 91 31

Mejla mig!