Ekonomiskt stöd till församlingar som arbetar med utsatta personer i coronasituationen

Staten har utlyst ett extra stöd till ideella organisationer, samfund och församlingar som arbetar med sociala insatser för utsatta personer i coronasituationen. Ansökningsperioden pågår just nu och fram till 21 juni.

- Det här är ju ett arbete som många församlingar inom EFK bedriver, så detta är ett bra tillfälle att få ekonomiskt stöd, säger Cahtrine Nygren, ledare för EFKs Sverigeprogram.

Myndigheten för statligt stöd till trossamfund (SST) skriver på sin webbplats att: "Bidraget ska användas för att förstärka den sociala verksamhet som redan pågår och för att möjliggöra och stötta insatser som görs med anledning av coronapandemin. Det kan till exempel handla om insatser för personer i hemlöshet, EU-migranter och personer som har svårt att tillgodogöra sig samhällsinformation."

Mer information om bidraget och hur du ansöker:

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Hör av dig till mig om du har frågor om SST-bidrag!

Cahtrine Nygren
Programledare Sverigeprogrammet Pionjär

070-303 71 00

cahtrine.nygren@efk.se