Be och ge för Libanon

Den oerhört kraftiga explosionen sent på eftermiddagen 4 augusti lämnade hela hamnområdet i Beirut i ruiner och staden som helhet som en krigszon. Över 100 har dött och fler än 4 000 personer har skadats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. De materiella skadorna är enormt omfattande och landet befinner sig i en kris. Vår partner LSESD gör sociala insatser för att hjälpa utsatta människor i landet och det finns möjlighet att ge en gåva till deras arbete.

Den här katastrofen kunde inte kommit vid ett värre tillfälle. Landet är på randen till ekonomisk kollaps och har ända sedan i höstas präglats av stor social oro. Den senaste tiden har rapporterats om att människor inte har mat för dagen, detta i ett land där var fjärde invånare är flykting. Samtidigt har Libanon liksom världen i övrigt drabbats hårt av pandemins framfart.

Evangeliska Frikyrkans partners i landet, LSESD (som omfattar flera underorganisationer, bland annat den teologiska utbildningen ABTS) och SAT-7 har sina kontor och studios i Mansourieh, en stadsdel ungefär 20 minuter från hamnområdet. SAT-7s studio har ådragit sig en del mindre skador. De byggnaden där LSESD bedriver skola och bokhandel några kilometer närmare explosionen har båda fått omfattande skador och personal har skadats av glassplitter.

Daniel Råsberg, missionsideolog i EFK, berättar i tidningen Dagen om hur vår partnerorganisation LSESD påverkas av det allvarliga läget i Libanon - och hur de arbetar för att möta de akuta behoven. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Var gärna med oss i bön för Libanon:
Herre vi ber för Libanon, ett land där så många människor varit med om krig och katastrofer. Vi ber om lugn och fred mitt i kaoset.

Vi ber för de som förlorat sina nära och kära, sina hem. Vi ber för landets sjukvård, för läkare och sjuksköterskor, för de som letar i rasmassorna efter saknade familjemedlemmar och grannar.

Herre, vi ber om din vishet för landets ledning när de nu ska hantera de mänskliga och ekonomiska konsekvenserna av denna katastrof.

Vi ber för den samlade kyrkan i landet, att den ska få bli en plats där människor kan söka tröst och hjälp. Vi ber för våra partners i landet, att du kommer med nåd och barmhärtighet, tröst och hjälp.

Herre, vi ber. Förbarma dig.

Så kan du stödja arbetet i Libanon

För dig som vill hjälpa utsatta människor i Libanon, ge gärna till vårt flyktingprojekt Öppnas i nytt fönster. där vi tillsammans med vår partner LSESD hjälper de mest utsatta i Libanon. Under den kris som nu råder i landet och specifikt i Beirut kommer vi att ge LSESD möjlighet att använda pengarna där det bäst behövs.

LSESD och deras nätverk av lokala kyrkor gör ett fantastiskt arbete med att hjälpa människor och vi vill verkligen rekommendera att ge en gåva och vara med och be för dem.

Ge via:
Swish 900 4037
BG 900-4037
och märk din gåva ”Libanon”

Mer information

För aktuell information om situationen i Beirut och Libanon rekommenderar vi att följa nyhetsmedier, till exempel SVT Nyheter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen