”Vi är en rörelse som brinner för att sända människor i mission”

Under dagen fanns mycket tid för samtal. Här syns några av deltagarna i Filadelfiakyrkan i Örebro.

Idag samlades omkring 240 personer på elva platser i landet för att delta på EFKs missionskonferens. Konferensen genomfördes givetvis på ett annorlunda sätt än tidigare år, men som vanligt innehöll programmet bibelstudier, lovsång och inte minst samtal om EFKs gemensamma mission. Temat för dagen var Sänd.

Att sända människor i mission har varit en central del av Evangeliska Frikyrkans (EFKs) självbild och huvuduppgifter ända sedan grundarsamfundens start för 130 år sedan.

- Men sändningen av missionärer förändras och ifrågasätts och därför är det en fråga som vi ständigt måste återkomma till. Mitt i en pandemi som i någon mening förhindrar den faktiska sändningen vill vi satsa på att lyfta upp och samtala om sändning, menar Daniel Råsberg, missionsideolog i EFK.

Värdefulla samtal

Temat Sänd bearbetades utifrån olika infallsvinklar under dagen och deltagarna fick gott om tid att samtala om mission utifrån sina lokala församlingar. Förmiddagens bibelstudier utgick från orden i Apostlagärningarna 13:1-3 och hölls av Linnea Åberg, regionledare för EFKs arbete i Asien, och Magnus A, pionjärstrateg i EFK, samt Peter Tarantal., en av ledarna i OMs internationella ledarskap från Sydafrika. På eftermiddagen hölls kortare föredrag, så kallade ”mission talks”, där Mission i retur, Sändning i går, i dag, i morgon, Företagande – framtidens sändning och Att sända unga var några av temana.

- Jag tycker att dagar som den här gör det väldigt tydligt att vi som rörelse brinner för att sända människor i mission. Det finns en längtan att fortsätta att uttrycka Guds mission. Från alla olika platser får jag höra att det varit väldigt värdefulla samtal. Inte minst Peter Tarantals bibelstudium var en välkommen injektion som satte fingret på att det fortfarande finns människor i världen som behöver både andlig och social upprättelse. Han påminde oss om att det finns tre miljarder människor som aldrig har hört talas om Jesus. De blir 58 000 människor fler varje dag. Det är en utmaning för oss som rörelse och för den kristna kyrkan i stort, säger Daniel.

På grund av coronapandemin var EFKs Missionskonferens i år utlokaliserad på elva platser och programmet bestod av en blandning av lokala samtal och inspelat material som sändes från Ryttargårdskyrkan i Linköping. Totalt deltog omkring 240 personer från ett 30-tal församlingar och två bibelskolor. Konferensen arrangerades i Linköping, Götabro bibelskola, Göteborg, Jönköping, Gammelstad, Umeå, Falun, Örebro, Skövde och Stockholm.

Två av de ca 35 personer som fanns på plats i Filadelfiakyrkan Örebro var Sandra Edin och Marcus Andersson. Sandra bor i Uppsala och valdes nyligen in som ledamot i EFKs styrelse.

- Det jag tar med mig mest av den här dagen är vikten av att mission får ske både i det lokala och det globala samtidigt, säger hon.

Sandra Edin

Marcus är 19 år och med i Lundhagskyrkan i Örebro. Han nämner två saker som han särskilt tar med sig från Peter Tarantals bibelstudium:

- Det ena är det Peter tog upp om att vi nu i och med corona har fått en möjlighet att stanna upp och reflektera över vart vi vill komma och vad som är viktigt. Det andra är vikten av lärjungaträning; att stanna upp och ta vara på den växt som börjat gro.

Marcus Andersson

Undervisningen tillgänglig!

EFKs Missionskonferens 2020 Sänd blev en fantastisk dag med god undervisning och spännande samtal. Flera församlingar har frågat om vi kan göra undervisningen tillgänglig för flera.

Därför kan du nu här Länk till annan webbplats. kan du ta del av undervisningen EFKs Missionskonferens 2020 Sänd.

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Hör av dig till mig om du vill prata mer om EFKs mission!

Daniel Råsberg
Missionsideolog och utvecklingsledare i Internationella programmet

070-280 91 31

daniel.rasberg@efk.se