Nytt projekt i Brasilien: Bekämpa korruption i för barnens bästa

Korruption påverkar den brasilianska befolkningen, och särskilt barnen som inte har tillgång till det de, enligt lag, har rätt till. På grund av korruption läggs färre resurser på hälsa, utbildning och säkerhet. Områden som påverkar barnens mående.

- Jag har bott i Brasilien även tidigare, och sett med egna ögon hur oerhört utsatta många barn är, och hur korruptionen och de orättvisor som kommer med den, påverkar barns liv, säger Anna Jenemark, EFKs missionär i Brasilien.

Den sociala grenen av vår partnerkyrka CIBI, FEPAS, har tillsammans med EFK arbetat fram ett projekt för att bekämpa korruptionen där den är som mest utbredd, i nordöstra Brasilien. Under tre års tid ska grupper i sju olika städer utrustas med verktyg och bekämpa korruptionen på olika plan i samhället. Det här kommer att ske genom att engagera medborgare i kampen mot korruption. Alla kan ha en roll och ge sitt bidrag: barn, ungdomar och vuxna. De är alla offer för korruptionens konsekvenser men samtidigt har de alla möjlighet att vara med och förändra och påverka.

Projektet ska engagera kyrkorna, påverka politiskt och utrusta barnen och ungdomarna

Projektet bygger på tre områden. Det första är att engagera och stärka kyrkorna så att de ska kunna genomföra opinionsbildning och kontroll av myndigheters agerande. De kan också främja en kultur av öppenhet i sin gemenskap och på det sättet vara förebilder i kampen mot korruption.

Det andra området är att påverka barn- och ungdomspolitiken. Projektet kommer att utmana cilvilsamhället att övervaka och kontrollera den offentliga politiken (något civilsamhället har rätt att göra enligt det brasilianska politiska och demokratiska systemet).

Det tredje området är att utrusta barn och ungdomar i de sociala projekt som är knutna till FEPAS och i skolorna i de sju städerna projektet kommer att genomföras i, att övervaka offentliga tjänster som påverkar deras dagliga liv. Projektet vill stärka denna generation av barn och ungdomar genom att utrusta dem med verktyg för att påverka och förändra synen på korruption och även föra vidare en ny syn på korruption till nästa generation.

- För mig är det självklart att arbeta för barnen, säger Anna. För Gud älskar barnen. Att nu få vara med och se hur vi kan börja arbeta bort korruptionens problematik från grunden och inte bara dess konsekvenser, känns både viktigt och uppmuntrande och något som verkligen ligger på Guds hjärta!

Denna nyhet är hämtad ur nyhetsbrevet Utblick från EFKs internationella arbete i november 2020. Prenumera på Utblick så får du berättelser som denna en gång i månaden - direkt i din inkorg! Öppnas i nytt fönster.