Ansökan om Coronabidrag

Sverigeprogrammet i Evangeliska Frikyrkan har fått möjlighet att förmedla ett Coronabidrag till lokala församlingar. Detta utgörs av ett extra statligt organisationsbidrag från SST (Myndigheten för stöd till trossamfund).

Coronabidraget syftar till att mildra konsekvenserna av inkomstbortfall för samfunden som uppstått på grund av Covid-19.

Detta bidrag är till för församlingar som fått avsevärt minskade inkomster på grund av pandemin eller där man fått extra kostnader som kopplas till pandemin. I ansökan så behöver ni beskriva era inkomstbortfall eller kostnadsökningar.

Ansökan av Coronabidraget måste göras av ordföranden i församlingen och sker endast digitalt (postade ansökningar behandlas inte pga. hemarbete).

Ni behöver fylla i ett ansökningsformulär som du hittar här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt att e-posta in ert bokslut för 2020 till: cahtrine.nygren@efk.se Dessa båda tillsammans utgör underlaget för er ansökan.

Sista ansökningsdag är den 20 mars 2021.
Beslut av ansökningarna fattas i början av april och utbetalning av bidraget sker i slutet av april.

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

E-posta in ert bokslut för 2020 till mig

Cahtrine Nygren
Programledare Sverigeprogrammet Pionjär

070-303 71 00

Mejla mig!