Den lilla församlingen möter nöden i en av världens största humanitära kriser

Man räknar med att tre miljoner människor flytt Venezuela. Till Pacaraima, en gränsstad i Brasilien med 5 000 invånare, har 40 000 människor kommit.

Venezuela är ett land i kris. Landets makthavare har tappat kontroll över ekonomin och det råder brist på resurser på alla områden i samhället. Det har orsakat en massflykt av människor till intilliggande länder i Latinamerika, framför allt till Colombia och Peru. Förra året räknade man med att 4,5 miljoner människor var på flykt; det är den största flyktingkrisen i Latinamerika i modern tid och den andra största i världen efter Syrien. Mitt i detta finns en liten brasiliansk församling som vill möta nöden.

Trots att det är en av de största humanitära kriserna i världen hör vi väldigt lite om den här situationen utanför Latinamerika. EFKs samarbetskyrka i Brasilien har en liten församling vid gränsen mot Venezuela, i staden Pacaraima. Den församlingen gör allt för att hjälpa i den nöd som finns.

Människorna som församlingen möter är undernärda, många har familjemedlemmar som dött av hunger på vägen från Venezuela och de allra flesta saknar några tillgångar över huvud taget. Förutom en första akut hjälp bidrar församlingen med venezuelanernas enorma behov av att lära sig portugisiska och integreras i det nya landets kultur och samhälle. De erbjuder yrkesförberedande kurser som ska leda till arbete och ett nytt liv.

- För många familjer är vi det enda stöd de har just nu. Under pandemin har situationen förvärrats med skolor utan aktiviteter, familjerna utan mat, och barnen utan skolluncher. När vi har våra aktiviteter i kyrkan erbjuder vi alltid fika eller måltid till alla som en kompensation, berättar Ozani som är pastor i församlingen i Pacaraima. Den långsiktiga tanken med insatsen är att människor ska få hjälp att starta om sitt liv i ett nytt land.

Församlingen i Pacaraima ger akut hjälp så som kläder, mat och läkarvård. De ger också långsiktigt stöd för att hjälpa venezuelanerna att etablera sig i sitt nya land.

Ge en gåva

Swisha till 900 4037. Ange projektnummer "49135".

Här kan du läsa mer om arbetet. Öppnas i nytt fönster.

Denna nyhet är hämtad ur nyhetsbrevet Utblick från EFKs internationella arbete i februari 2021. Prenumera på Utblick så får du berättelser som denna en gång i månaden - direkt i din inkorg! Öppnas i nytt fönster.