Arbetsgrupp för samtal om samkönade relationer

Nu har den arbetsgrupp som å rörelsens vägnar ska fördjupa sig i frågan om samkönade relationer formats. Arbetet kommer att pågå under en längre tid och inleds i april med digitala uppsamlingsmöten där rörelsen får möjlighet att ge medskick in till arbetsgruppen.

– Det var på EFKs kongress förra året som styrelsen fick i uppdrag att arbeta med frågan, enligt en motion som lagts fram. Arbetsgruppen består av 20 personer från EFKs gemensamma organisation, från rörelsen och från Akademi för Ledarskap och Teologi (ALT). Arbetsgruppen kommer att arbeta med frågan under en längre tid och rörelsen kommer på olika sätt att involveras i processen. Som ett första steg bjuds medlemmarna i EFKs församlingar in till digitala uppsamlingsmöten där det finns möjlighet att ge medskick in till arbetsgruppen. Syftet med arbetet är att belysa frågorna utifrån EFKs teologiska profil som beskrivs med de fyra ledorden: evangelikal, karismatisk, baptistisk och missionell.

Bönesatsning följer processen

Parallellt med detta har styrelsen tillsatt en grupp som ska följa arbetsgruppen i bön.

– Var gärna med i bön för det här arbetet. Det är viktigt att vi gör det här på ett gott sätt och vi tror att Gud vill leda oss i den här processen, säger Ingemar Forss, missionsdirektor i EFK.

Digitala uppsamlingsmöten under våren - anmäl dig här

Rörelsen bjuds in till fyra digitala uppsamlingsmöten för att ge medskick in till arbetsgruppen. Uppsamlingsmötena är öppna för dig som är medlem i en EFK-församling.

 • 13/4 kl 19.00-20.30.
 • 15/4 kl 19.00-20.30.
 • 20/4 kl 19.00-20.30.
 • 22/4 kl 19.00-20.30.

Arbetsgruppen består av:

 • Roland Spjuth Lärare, ALT
 • Maria Karlsson Lärare, ALT
 • David Davage Lärare, ALT
 • Daniel Råsberg Missionsideolog
 • Linnea Åberg Regionledare Asien
 • Markus Sand Programledare Sverigeprogrammet
 • Lisa Fredlund Ledarutvecklare Sverigeprogrammet/pastor Östermalmskyrkan
 • Ingemar Forss Missionsdirektor
 • Linalie Newman Missionsdirektor
 • Caroline Cedon Pastor, Saronkyrkan Göteborg
 • Richard Hultmar Ordförande EFK/pastor Korskyrkan Stockholm
 • Frida Marklund Lärare på Götabro/Örebro folkhögskola
 • Kalle Spetz Pastor/rektor Hyllie Park Folkhögskola
 • Victor Weidersjö Ledare församlingsplantering Norrköping
 • Micael Nilsson Pastor, Tabernaklet, Göteborg
 • Josefin Fållsten Tidigare ledare för EFKs internationella program
 • Robin Nordahl Ombudsman
 • Anna Enberg Pastor, Härnakyrkan Ljungsbro
 • Sara Furingsten Psykolog
 • Ray Baker Teolog och författare