Tio år av krig i Syrien: ”En årsdag vi önskat att vi inte behövt uppmärksamma. Men ljuset lyser i mörkret”

Tio år sedan Syrienkriget startade. Situationen är mörk, men EFKs partner MERATH vittnar om att ljuset lyser i mörkret. Foto: Helen Manson för World Renew

Idag, 15 mars, är det tio år sedan Syrienkriget startade. Hundratusentals människor har dött och miljontals har tvingats fly från sina hem, både inom Syrien, till närliggande länder och länder längre bort. Fortfarande är det omöjligt för många som vill att återvända hem. Vi i EFK arbetar tillsammans med våra partners i Libanon, Syrien och andra länder i regionen med både akutinsatser och långsiktig utveckling Öppnas i nytt fönster. och finns med och förmedlar hopp i mycket svåra situationer.

En av organisationerna vi samarbetar med är MERATH i Libanon. Här skriver de om situationen för syriska flyktingar i Libanon. Trots att läget försvåras ytterligare av coronapandemin och mörkret fortsätter att spridas, vittnar de om att Guds ljus lyser i mörkret – och mörkret kan inte övervinna det.

Följande text är skriven av EFKs samarbetsorganisation MERATH i Libanon: Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det är svårt att förstå att inbördeskriget i Syrien har pågått i tio år. Det här är en årsdag vi hade önskat att vi inte behövt uppmärksamma. Men medan situationen för familjerna som drabbats av kriget blir allt mörkare, lyser Guds ljus allt starkare genom hjälpen som de lokala församlingar som vi jobbar med ger.

Syrienkriget har dödat hundratusentals människor och tvingat miljontals familjer på flykt, inom landet eller till grannländerna. För de allra flesta är det fortfarande omöjligt att återvända till sina hem och byar, och läget förbättras inte.

Mörkret fortsätter att spridas

I Libanon idag är ungefär en av fyra i landet en syrisk flykting. Även om de alltid levt under svåra förhållanden, påverkas de på värsta sätt av den pågående krisen som Libanon nu genomlever. Ekonomin och bankerna har kollapsat och hyperinflation tillsammans med massarbetslöshet och coronapandemin har lämnat landet på knä. På bara ett år har andelen syriska flyktingar som lever i extrem fattigdom i Libanon gått från 55 % till 90 %! Och med allt fler libanesiska familjer som hamnar i fattigdom riskerar spänningarna mellan flyktingarna och det övriga samhället att öka.

Rabih, fembarnspappa som flytt från Syrien till Libanon. Foto: MERATH

Rabih, en syrisk pappa till fem barn, är mycket medveten om problemen: ”Det här landet kan inte längre ta hand om oss flyktingar och efter tio år känner jag att jag blivit en ovälkommen gäst. Den ekonomiska krisen har försvårat flyktingkrisen och vice versa. Om jag tjänar några pengar över huvud taget, känner jag att en libanes egentligen förtjänar pengarna mer än mig.”

Samtidigt som det pågår internationella sanktioner mot Syrien har också krisen i Libanon påverkat landet och den syriska valutan har nått en ny lägstanivå. Coronapandemin har också lett till en brist på vetem eftersom Ryssland begränsat exporten. Allt det här sammantaget har lett till att, bara det senaste året, har ytterligare 4,5 miljoner människors tillgång till mat påverkats negativt. Det innebär att 12,4 miljoner syrier nu har osäker tillgång till mat. Det är nästan 60 % av befolkningen! En av de lokala församlingar vi jobbar med sammanfattar det med dessa tragiska ord: ”Tidigare var det bombningar överallt, men vi hade mat på bordet. Nu är det på ett sätt säkrare, men människor svälter.”

Guds ljus fortsätter att lysa

De lokala församlingar vi jobbar med drivs av medkänsla och djup övertygelse och har osjälviskt och otröttligt mött behoven hos de sårbara familjer som drabbats av kriget. I en tid då de stora behoven runt omkring dem kunde ha fått dem att känna sig modfällda och överväldigade, har deras vision och tro hjälpt dem att fortsätta – och hoppet de har i Gud vacklar inte oavsett omständigheterna.

David, som jobbar i en lokal församling i Libanon. Foto: MERATH

David är ansvarig för nödhjälpen i sin församling i Libanon. Han berättade nyligen för oss: ”Om Gud inte hade varit med oss hade vi varit helt förkrossade. Men vi har ett levande hopp i Gud och det är det som uppmuntrar oss och håller vårt hopp uppe. Vi fortsätter vårt arbete för vi vet att Gud är på vår sida och Han välsignar vårt arbete. Vi tror att Han har en mening med att ta alla dessa människor till vår dörr.”

Genom det ständiga och holistiska stödet från de lokala församlingarna till de sårbara familjerna runtomkring dem, fortsätter Guds ljus att lysa starkt och dra fler och fler människor till Honom, från alla sammanhang.

Fader Nicolas arbetar i MERATHs partnerkyrka i sydvästra Syrien. Foto: MERATH

Fader Nicolas, som vi arbetar med i sydvästra Syrien, bekräftar: ”Nödhjälpen har förstärkt bilden av kyrkan. Det har hjälpt oss att bli en fyr i vårt område och har stärkt vårt vittnesbörd. I väldigt mörka omständigheter, ber vi och arbetar för att fortsätta att förmedla hoppet. Ibland upplever vi hur enbart besök hos familjerna är tillräckligt för att ge dem något slags hopp. Bara vår närvaro tröstar dem.”

Fyrabarnsmamman Fatima är på flykt inom Syrien. Foto: MERATH

Den här upplevelsen delas av familjerna som de lokala församlingarna stödjer. Fatima, mamma till fem barn som är på flykt inom Syrien, uttryckte nyligen detta så vackert: ”Besöken från församlingens team ger mig styrka, glädje och hopp i den här svåra tiden. De behandlar oss som sin familj. De är innerliga, lyssnar milt och är glada att hjälpa och ge. De behandlar oss jämlikt. Jag känner mig bekväm att berätta vad som oroar mig och det ger mig tröst att veta att de står vid vår sida. De hjälpte mig att återupprätta min värdighet bland de andra i mitt samhälle.”

Mörket kommer inte att övervinna det

Trots de många utmaningarna är vi övertygade om att inget mörker någonsin kommer att kunna övervinna Guds ljus. Tvärtom, precis som att man kan se stjärnorna bäst när det är helt mörkt, litar vi på att Guds ljus bara kan lysa starkare och starkare ju mer mörkret fortsätter att spridas.

Be för de lokala församlingarna, att de står stadigt grundade i Gud och fyllda med det hopp, den frid och den glädje som bara finns i Honom. Be för att situationen i både Syrien och Libanon förbättras och be att Gud möter behoven hos varje människa som lider.

”Vi vet inte vad morgondagen för med sig och det finns risk att det kommer att fortsätta att bli sämre och sämre, men vi hoppas alltid och ber för det bästa. Historiskt sett har inget krig pågått för alltid. Vi känner hopp för att inbördeskriget kommer att ta slut någon gång, förhoppningsvis snart, så att vi kan börja att aktivt återuppbygga vårt land. Till dess, och så länge vi kan hålla fast vid det vi har i Gud, kommer vi att vara okej. Vi behöver alltid fortsätta le. Gud är god”, säger fader Nicolas, vår partner i sydvästra Syrien.

Ge en gåva

Tillsammans med våra samarbetspartners är vi med och ger nödhjälp och långsiktiga utvecklingsinsatser i bland annat Syrien och Libanon Öppnas i nytt fönster.. Behoven är enorma och ditt stöd behövs.

Ge en gåva via swish 900 4037 eller bg 900-4037. Märk din gåva med projektnummer "63535"

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen