Den afrikanska kyrkan möter klimatförändringarna

Under hösten och vintern genomförde kyrkorna workshops för olika ledare och grupper av människor. Bilden är tagen vid en workshop i Nampula, Mocambique.

När man talar om de pågående klimatförändringarna blir det lätt antingen eller. Antingen en världspolitisk fråga eller en strikt individualistisk sak (lever du och jag klimatvänligt?) Helt klart är det en laddad fråga som måste bli en del av EFKs internationella missionsarbete. För våra partnerkyrkor runt om i världen är det redan en konkret fråga, berättar Andreas Dagernäs, regionledare för EFKs arbete i Afrika.

- Det har att göra med evangeliet, gentemot våra syskon i Syd är det till och med en rättfärdighetsfråga eftersom de betalar ett högt pris för den livsstil vi i västvärlden har byggt upp. Människor på den afrikanska kontinenten är mycket medvetna om att klimatet är under snabb förändring. För dem är det inte ett teoretiskt resonemang, utan ytterst konkret. Det handlar om mat på bordet, vatten till sina djur och odlingar eller om huset överhuvudtaget står kvar tills nästa cyklon slår till, berättar Andreas.

EFK har tillsammans med sina partnerkyrkor i alla sex länderna som vi jobbar i genomfört en studie för att kartlägga vilka slags klimatförändringar som är mest påtagliga, vilka svårigheter och faror det innebär och på vilket sätt kyrkan kan gensvara. På sikt ska detta leda till att människor är bättre förberedda när förändringarna leder till katastrofer. Här vill vi vandra sida vid sida med våra syskon för att hjälpa varandra att bli bättre förberedda.

Under hösten och vintern genomförde kyrkorna workshops för olika ledare och grupper av människor. Dessutom deltog lokala samhällsledare. Under studien har kyrkorna använt enkäter för att kartlägga hur män, kvinnor, yngre, jordbrukare och olika grupper ser på klimatförändringar och ge förslag på vad som kan vara lösningar. Sen har man samtalat och tänkt framåt, gjort så kallade ”action plans” för sina lokala kontexter.

Några röster från de som deltagit i studien:

”Jag tror en naturligt baserad lösning kan vara att titta på vad Gud skapade och använda det för att lösa lokala problem"

”Vi tackar Gud för det som hände. Klimatförändringar är dagens samtalsämne i Mpongwe. Deltagarna var väldigt glada och intresserade. De lovade att sprida budskapet. Med de verktyg de får är de redo att förklara för folket och övertyga dem.”

- Det här visar att arbetet är viktigt och kyrkorna är beredda att låta det här bli en viktig del av det framtida arbetet för att visa på Guds omsorg och han inte har övergivit sin skapelse, säger Andreas.

Denna text är hämtad ur nyhetsbrevet Utblick från EFKs internationella arbete i april 2021. Prenumera på Utblick så får du berättelser som denna en gång i månaden - direkt i din inkorg! Öppnas i nytt fönster.