Nu kan församlingar söka bidrag för lokaler

Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) utlyser nu bidrag för lokaler som församlingar kan ansöka om. Bidragen gäller köp, byggnation samt genomgripande upprustning.

Församlingar vars eventuella tidigare beviljade projekt slutredovisats år 2016 eller tidigare kan söka. Fullständiga regler hittar du i SSTs tillämpningsföreskrifter. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bidrag till anpassning av lokaler för personer med funktionsnedsättning kan inte sökas.

Ansökan ska vara komplett och ha inkommit till SST senast 31 augusti 2021.

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Hör gärna av dig till mig om du har frågor!

Cahtrine Nygren
Programledare Sverigeprogrammet Pionjär

070-303 71 00

cahtrine.nygren@efk.se