Sveriges kristna råd samordnar kartläggning av säkerhet för gudstjänstlokaler

I Europa pågår just nu en satsning för att skydda gudstjänstlokaler och begravningsplatser. Europakommissionen har tagit initiativ till en kartläggning av hur eventuella brott och hot mot religiösa byggnader och sammanhang ser ut. I Sverige är det Sveriges kristna råd (SKR), där EFK är medlem, som samordnar kartläggningen och alla församlingar uppmanas att rapportera in eventuellt brott eller hot som skett från och med 1 maj 2021 och framåt.

Syftet med initiativet och kartläggningen är att säkra religionsutövandet och religionsfriheten. För kyrkornas del är det Europeiska kyrkokonferensen (KEK), som ansvarar för kartläggningen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. I Sverige samordnas detta genom SKR, som tar emot rapporter om och sammanställer händelser som inträffar från 1 maj 2021 och framåt.

Lokala församlingar kan rapportera in incidenter eller brott mot kyrkor, gudstjänstlokaler, begravningsplatser eller personer, enligt det formulär som SKR har tagit fram.

Formuläret fylls i och skickas på mejl till kekrapport@skr.org.

SKR sammanställer de rapporter som kommer in. Rapporterna läses endast av SKRs generalsekreterare Sofia Camnerin och den hon utser. Detta för att de på ett tryggt sätt ska kunna sammanställa den information som sedan skickas vidare till KEK. Läs mer på SKRs webb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..