Ta del av Frikyrkoundersökningen

I juni presenterades Frikyrkoundersökningen, som ger en viktig bild av hela frikyrkofamiljens närvaro, rörelser och trender i Sverige. Det är mycket som har hänt på de 20 år som gått sen första frikyrkoundersökningen gjordes. 

Frikyrkoundersökningen är en rapport om frikyrkornas numerära utveckling i Sverige mellan 2000-12-31 och 2020-12-31. Den svarar på frågor som: Hur många församlingar har planterats? Var växer frikyrkligheten som mest och minst? Undersökningen görs vart femte år och beskrivs som en viktig avstämning för församlingsplantering och mission i Sverige.

I rapporten finns både utveckling att glädjas åt och utmaningar att försöka möta. Bland annat visar undersökningen att både antalet församlingar och antalet medlemmar i församlingarna i Sverige fortsätter att minska.

- Låt dig inte bara nedslås av dessa siffror utan påminn dig om att vi har en stor Gud som längtar efter att varje människa ska få upptäcka Hans kärlek, säger Cahtrine Nygren, programledare i EFKs Sverigeprogram.

- Be och fundera över hur du och din församling kan dela evangeliet till människor omkring er på ett relevant sätt, och hur ni som församling kan vara med och sända människor för att starta nya församlingar på andra platser, fortsätter Cahtrine.

Några punkter ur Frikyrkoundersökningen

  • Frikyrkan är bra på att få människor i åldrarna 70+ att stanna kvar i kyrkan, men mindre bra på att nå unga.
  • Nästan 20 % av alla församlingar som finns idag är yngre än 20 år. Statistiken visar att där det planteras församlingar ökar också antalet nya medlemmar.
  • De senaste tio åren har antalet församlingar och medlemmar ökat i områden där frikyrkan historiskt sett varit svaga.
  • Frikyrkan bli mer och mer mångkulturell. Medlemsantalet i migrantförsamlingar (både inom och utanför etablerade samfund) har ökat från 2730 till 11 892 st!