EFK möttes på processdag för samtalet om samkönade relationer i Uppsala

Linalie Newman, EFKs missionsdirektor.

Lördag 18 september bjöds rörelsen in till en processdag för samtalet om samkönade relationer i Korskyrkan i Uppsala. Temat för dagen i Uppsala var "Evangelikal bibelläsning i relation till samkönade relationer".

Processdagen i Uppsala var den första av fyra processdagar som hålls under hösten 2021 till och med våren 2023. Syftet med processdagarna är att ge möjlighet till rörelsen att få inblick i arbetsgruppens process, att ge rörelsen möjlighet till påverkan på bearbetningen som arbetsgruppen gör och att ge rörelsen och enskilda församlingarna en möjlighet att bearbeta frågorna kring samkönade relationer.

Processdagen leddes av EFKs missionsdirektorer, Ingemar Forss och Linalie Newman, och drygt 70 personer deltog. Under dagen fick vi både ta del av kortare föredrag på temat och även tid till samtal i mindre grupper. Dagen spelades inte in, men några veckor efter processdagen kommer det att skickas ut skriftligt material till alla församlingar i EFK, med föredragen i textform tillsammans med samtalsfrågor. Detta material kan församlingen använda i den fortsatta bearbetningen i sitt lokala sammanhang.

Processdagarna del i en större process

Det var på EFKs kongress 2020 som styrelsen fick i uppdrag att arbeta med frågan, enligt en motion som lagts fram. Styrelsen har utsett en arbetgrupp som består av ett 20-tal personer med en bred representation. Syftet med arbetet är att belysa frågorna utifrån EFKs teologiska profil som beskrivs med de fyra ledorden: evangelikal, karismatisk, baptistisk och missionell. Planen är att arbetsgruppen ska presentera en rapport, eller åtminstone en delrapport, på kongressen 2022. Här kan du läsa mer om processen och även hitta en del material för samtal om samkönade relationer i församlingen. Länk till annan webbplats.

Som en del i processen bjuds rörelsen in till en processdag per termin under de kommande två åren. Totalt blir det fyra processdagar som tar upp fyra olika teman:

  • Evangelikal bibelläsning i relation till samkönade relationer - Korskyrkan Uppsala 18 september 2021
  • Om synd, sex och identitet och frågan om samkönade relationer - Korskyrkan Stockholm 12 februari 2022
  • EFK som baptistisk rörelse – hur olika kan vi tycka i denna fråga? - Hösten 2022. Plats och datum meddelas senare.
  • Att vara både en församlingsrörelse och en missionsrörelse - Våren 2023. Plats och datum meddelas senare.

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Jag leder arbetsgruppen

Ingemar Forss
Missionsdirektor

070-981 55 10

Mejla mig!

Jag leder arbetsgruppen

Linalie Newman
Missionsdirektor

070-441 62 15

Mejla mig!