50 år sedan studierna på Örebro missionsskola

Öckerö 2021. Från vänster: Bengt Säker, Roland Freed, Lars Erik Crona, Klas Fernmo, Sigfrid Deminger, Bengt-Åke Gustafsson, Lennart Gustavsson, Kenneth Hermansson.

I somras samlades sju pastorer och missionärer med respektive på Öckerö
för att fira att det gått 50 år sedan de avslutade sina studier på Örebro missionsskola. Här sänder två av jubilarerna, Kenneth Hermansson och Roland Freed, en hälsning.

"I dagarna tre var vi samlade på Öckerö, sju pastorer och missionärer med fruar. Med boende på Nimbus i vandrarhem, stugor och husvagn njöt vi av Bohuskustens augustisommar. Hela 50 år har gått sedan vi avslutade våra studier på Örebro Missionsskola.

Örebro 1971. Från vänster: Roland Freed, Lennart Gustavsson, Lars Erik Larsson (nu Crona), Kenneth Hermansson, Anita Sahlin (avliden),Bengt-Åke Gustafsson, Kerstin Granath (från annan klass), Bengt Säker, Urban Jägerskog, Klas Fernmo.

Två klasskamrater har lämnat jordelivet och två övriga var förhindrade att närvara. Men en av våra lärare, Sigfrid Deminger, bosatt på grannön Hönö, kunde vara med en dag och gav en mycket uppskattad föreläsning om sitt livs resa personligt, kyrkligt, teologiskt och internationellt. Detta någon vecka före utgivandet av sin bok ”Med bävan och förundran”.

I övrigt fick vi ta del av Nimbus tillkomsthistoria, berättad av Equmeniaförsamlingens tidigare ordförande Bertil Adolfsson. Nimbus är både en kyrka och en konferensanläggning med boende och restaurangdel. Naturligtvis gjorde vi även rundturer på de fyra öarna med broförbindelse, förutom Öckerö även Hälsö, Hönö och Fotö. Samt promenader på de salta klipporna. En kväll ägnade vi åt gemenskap hos värdparet Lars Erik och Ingrid Crona, då vi fick tillfälle att delge varandra glädjeämnen och sorger under de gångna åren.

Ett halvt sekel innebär många upplevelser och erfarenheter. Förutom pastorstjänster i Sverige representerar vår Missionsskoleklass (1968 - 1971) missionsuppdrag i Centralafrikanska republiken, Burundi, Paraguay och Frankrike."

Den här texten publicerades först i tidningen Direkt i september 2021 Öppnas i nytt fönster..
Text och foton från Kenneth Hermansson