Gemensamt böneinitiativ för antikorruption i Brasilien och Sverige

Dessa sju personer är nu anställda i projektet där kyrkor ska bekämpa korruption i 7 städer i nordöstra Brasilien. De ska leda de lokala grupperna, se till att det finns ordentligt med folk som engagerar sig och hantera mötet med makthavare med mera. Foto: Anna-Maria Jonsson

Bön för barns rättvisa – rättfärdighet som flödar fram som en outsinlig ström. Under det temat samlas nu människor i både Brasilien och Sverige i en bönesatsning för det nya arbetet med antikorruption för barns bästa i Brasilien. Staffan Jenemark är medarbetare i region Latinamerika och Iberiska halvön och berättar här mer.

Mycket av det vi i EFK arbetar med i vår internationella mission handlar om att verka för förändring och utveckling. Att se barn få sina grundläggande rättigheter tillgodosedda, att bekämpa fattigdom och verka för hållbar försörjning är exempel på frågor som vi brinner för. Ofta benämns projekt inom dessa områden för bistånd.

Ett av de projekt som vi nu får vara med och starta upp tillsammans med vår partner FEPAS i Brasilien är antikorruptionsprojektet ”bekämpa korruption för barnens bästa”. Det här är ett stort projekt i sju städer i nordvästra Brasilien där vi har fått finansiering genom Svenska missionsrådet. Målet med projektet är att ge redskap och kunskap till kyrkor och civilsamhälle i dessa städer så att de kan bekämpa korruptionen i sin stad. Samordnare har anställts i de sju städerna, och de ska nu leda det lokala arbetet med att utbilda grupper med frivilliga, att utbilda barn i deras rättigheter, att möta lokala makthavare och mycket mer.

Mer än ett biståndsprojekt - det är Guds uppdrag!

- Så, ytterligare ett nytt biståndsprojekt är i gång, tänker vi då. Men, det är så mycket mer! Under de år vi har kämpat med att få igång det här projektet har vi mött tydligt motstånd, många utmaningar och prövningar. Vi vet att de som går i bräschen för det här projektet lokalt tar en stor risk. Av säkerhetsskäl har vi valt större städer att genomföra projektet på. Vi bedömer att det är säkrare och finns mindre risk att de som arbetar med projektet utsätts för hot, utpressning och våld där än på mindre orter. Men, vi har mött och möter motstånd, både andligt och mänskligt. Att bekämpa korruption är inte bara ett biståndsprojekt, det är Guds uppdrag, Hans mission! Och då behövs också bön, säger Staffan Jenemark, som arbetar i region Latinamerika och Iberiska halvön och fortsätter:

- I Jesaja 58:6 står det så här: ”Nej, detta är den fasta jag vill se: att du lossar orättfärdiga bojor”. För att lyckas med det här projektet, att se fler barn få sina rättigheter tillgodosedda i de här städerna, behöver du och jag vara med och bära det i bön! Och det gäller inte bara det här projektet. Allt ”bistånd” som vi gör tillsammans med våra partners över hela världen handlar om Guds mission, förändring och utveckling för Guds rikes och människors skull!

Vill du vara med?

Vill du veta mer, eller vara med i förbönsteamet för just det här projektet i Brasilien, kontakta regionledaren för EFKs arbete i Latinameir: anna-maria.jonsson@efk.se

Denna text publicerades även i nyhetsbrevet Utblick från EFKs internationella arbete i november 2021. Prenumera på Utblick så får du berättelser som denna en gång i månaden - direkt i din inkorg! Öppnas i nytt fönster.