Tid att ta igen ett förlorat skolår i Brasilien

Tania Wutzki är ledare för vår partnerorganisation FEPAS i Brasilien.

I Brasilien slutade miljontals barn gå till skolan när pandemin slog till. Arbetet för barns rättigheter möter nya utmaningar och är nu kanske viktigare än någonsin.

Text: Levicia Newman Foto: Kristina Sandin

Både i Brasilien och Sverige stängdes skolor ner och distansundervisning startades under pandemin. Men vad gör man om man inte har tillgång till Internet? I Brasilien är detta ett faktum för miljoner barn.
Här arbetar vi i EFK tillsammans med FEPAS, den sociala grenen i vår partnerkyrka CIBI. Tania Wutzki är ledare i FEPAS och berättar om de drabbade barnen.

– Det handlar främst om lågstadiebarn i åldern 6-10 år. Det är en viktig ålder då man lär sig skriva, räkna, läsa och det ligger till grund för livet. När skolorna stänger är det en mänsklig rättighet som förloras. Det blir även en skillnad mellan rika och fattiga där klyftorna ökar.

Få barnen att komma tillbaka

Brasilien är ett stort land och projekten måste därför se olika ut. FEPAS arbetar på många olika plan för barns rättigheter.

– Vi jobbar bland annat med fritids där vi måste fundera på hur vi får tillbaka barnen. Många barn har inte haft någon kontakt med skolan på 1,5 år vilket gör att det är svårt att komma tillbaka. Relationen finns inte längre. Vårt mål är att återupprätta den relationen och hjälpa barnen tillbaka till skolan.

Många av barnen har inte bara förlorat ett skolår utan även en nära anhörig under pandemin.

– Här har över 600 000 personer gått bort vilket gör att många barn är i sorg. Därför vill vi starta kurser för att hjälpa dem att bearbeta sorgen. I Rio har även droghandeln ökat vilket har gjort att våld i hemmet och sexuella övergrepp blivit vanligare. Där måste vi skapa trygga platser för att låta barnen bearbeta det.

Sätter press på makthavare

En viktig del är även att sätta press på makthavare, berättar Tania.

– Vi har ett antikorruptionsprojekt där vi tillsammans med kyrkor pressar på makthavare att investera
i barnen. Vi vill garantera att barns rättigheter uppfylls. Makthavarna måste budgetera för skola, fritids,
mat och bra lokaler.

Julinsamling: Ge en julgåva!

Under en lång tid kommer vi att behöva återta förlorad mark. Miljontals barn har tappat ett helt skolår när skolor tvingats hålla stängt. FN beräknar att den globala fattigdomsbekämpningen kan ha tappat mer än ett decennium. Men vi ger inte upp. Vi kan fortfarande kämpa och ta hand om varandra och vår jord. Och tillsammans se till att fler människor av hjärtat igen kan sjunga ”Härlig är jorden!"

Ge en julgåva till de som bäst behöver! Öppnas i nytt fönster.