Ökat avdrag för gåvor från och med den 1 januari 2022

Evangeliska Frikyrkan är godkänd gåvomottagare för skattereduktion. Det innebär att du som privatperson kan få 25 % avdrag på skatten för gåvor som du skänker till många av våra projekt. 2022 utökas skattereduktionen för gåvor. Beloppsgränsen höjs till 12 000 kronor, vilket innebär att skattereduktionen som mest kan uppgå till 3 000 kronor.

– Det är en efterlängtad förändring och viktig för Evangeliska Frikyrkan. Vi tror att det kan ge ökat givande, säger Hans Lindstrand, insamlingsstrateg.

Evangeliska Frikyrkan är godkänd mottagare av gåvor för skattereduktion. Läs mer här om du vill veta exakt vilka ändamål som du kan ge till som är godkända för Skattereduktion. Öppnas i nytt fönster.

Enskilda gåvor under 200 kr per gåva har hittills inte räknats med i det skattereducerande underlaget. Ännu har vi inte fått information om det är några förändringar i regelverket för gåvor med Skattereduktion. EFKs hemsida uppdateras när ny information finns.

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Jag berättar gärna mer om skattereduktion!

Ingrid Erenmalm
Handläggare för Kyrkoavgift 25 % samt frågor kring skattereduktion.
019-167600

Mejla mig!