Processdagen för samtalet om samkönade relationer flyttas fram till april

Med anledning av de nya restriktionerna är det tyvärr inte möjligt att genomföra processdagen för samtalet om samkönade relationer 12 februari. Nytt datum blir 9 april och du kan delta från tre platser i landet: Korskyrkan Stockholm, Immanuelskyrkan Malmö och Elimkyrkan i Örnsköldsvik.

Processdagarna: En möjlighet för rörelsen att bearbeta tillsammans

Syftet med processdagarna för samtalet om samkönade relationer är:

  • att ge möjlighet till rörelsen att få inblick i arbetsgruppens process.
  • att ge rörelsen möjlighet till påverkan på bearbetningen som arbetsgruppen gör.
  • att ge rörelsen och enskilda församlingarna en möjlighet att bearbeta frågorna kring samkönade relationer.

Under hösten 2021 till och med våren 2023 bjuds rörelsen in till en processdag per termin. Totalt blir det fyra processdagar som tar upp fyra olika teman. Efter processdagen skickas föredragen ut i skriftlig form till varje församling, tillsammans med samtalsfrågor så att man kan fortsätta bearbetningen i sitt lokala sammanhang.

Temat för processdagen 9 april är ”Om synd, sexualitet och identitet och frågan om samkönade relationer”.

Läs mer och anmäl dig senast 31 mars! Öppnas i nytt fönster. Processdagarna är till för alla som är medlem i en EFK-församling.

Bakgrund: Samtalet om samkönade relationer i EFK

Vid kongressen 2020 tog vi i EFK tillsammans ett beslut om att uppdra till styrelsen att tillsätta en arbetsgrupp som teologiskt och etiskt skulle belysa frågorna kring samkönade relationer. Styrelsen har utsett en arbetsgrupp som består av 20 personer med bred representation i EFKs gemensamma organisation och i rörelsen. Arbetsgruppen kommer att arbeta med frågan under en längre tid och rörelsen kommer på olika sätt att involveras i processen. Syftet med arbetet är att belysa frågorna utifrån EFKs teologiska profil som beskrivs med de fyra ledorden: evangelikal, karismatisk, baptistisk och missionell.

Parallellt med detta har styrelsen tillsatt en grupp som ska följa arbetsgruppen i bön.

Hela processen ska leda fram till en rapport som delges styrelsen och rörelsen. Här kan du läsa mer om processen och även hitta en del material för samtal om samkönade relationer i församlingen. Öppnas i nytt fönster.

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Jag är projektledare för processdagen!

Staffan Jenemark
Kommunikations- och insamlingschef
073-868 28 17

Mejla mig!