Stöd våra syskon i Ukraina

Över tre miljoner människor har nu flytt från Ukraina för att undkomma krig och konflikter. Behovet av flyktingmottagande är och väntas bli stort i Sverige. Vi har samlat värdefull information till dig och din församling.

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Hör av dig till mig om du har frågor om insamlingen.

Staffan Jenemark
Kommunikations- och insamlingschef
073-868 28 17

Mejla mig!

Hör av dig till mig om du har frågor om EBFs och ukrainska baptistsamfundets arbete.

Daniel Råsberg
Missionsideolog och utvecklingsledare i Internationella programmet

070-280 91 31

Mejla mig!

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen