Vi i EFK möttes till processdag på tre platser

Processdagen sändes från Korskyrkan i Stockholm till Elimkyrkan i Örnsköldsvik och Immanuelskyrkan Malmö. Dagen leddes av EFKs missionsdirektorer Linalie Newman och Ingemar Forss.

Lördag 9 april var det dags för den andra av totalt fyra processdagar som rörelsen bjuds in till i samtalet om samkönade relationer Öppnas i nytt fönster.. Den här gången kunde man delta från tre platser i landet: Korskyrkan Stockholm, Immanuelskyrkan Malmö och Elimkyrkan Örnsköldsvik. Temat för dagen var: "Om synd, sexualitet och identitet och frågan om samkönade relationer".

Syftet med processdagarna är att ge möjlighet till rörelsen att få inblick i arbetsgruppens process, att ge rörelsen möjlighet till påverkan på bearbetningen som arbetsgruppen gör och att ge rörelsen och enskilda församlingarna en möjlighet att bearbeta frågorna kring samkönade relationer.

Processdagen leddes av EFKs missionsdirektorer, Ingemar Forss och Linalie Newman, och totalt deltog 129 personer på de tre platserna. Under dagen fick vi ta del av tre kortare föredrag på temat och det gavs även mycket tid för samtal i mindre grupper. Dagen spelades inte in, men några veckor efter processdagen kommer det att skickas ut skriftligt material till alla församlingar i EFK, med föredragen i textform tillsammans med samtalsfrågor. Detta material kan församlingen använda i den fortsatta bearbetningen i sitt lokala sammanhang.

Under processdagen fick vi ta del av tre föredrag från några ur arbetsgruppen, på temat "Om synd, sexualitet och identitet och frågan om samkönade relationer". F.v. Fredrik Lignell, pastor i Ryttargårdsskyrkan Linköping, Lisa Fredlund, ledarutvecklare EFKs Sverigeprogram, Roland Spjuth, lektor i systematisk teologi på Akademi för ledarskap och teologi, och Sara Furingsten, psykolog.

Processdagarna del i en större process

Det var på EFKs kongress 2020 som styrelsen fick i uppdrag att arbeta med frågan, enligt en motion som lagts fram. Styrelsen har utsett en arbetgrupp som består av ett 20-tal personer med en bred representation. Syftet med arbetet är att belysa frågorna utifrån EFKs teologiska profil som beskrivs med de fyra ledorden: evangelikal, karismatisk, baptistisk och missionell. Planen är att arbetsgruppen ska presentera en rapport, eller åtminstone en delrapport, på kongressen 2022. Här kan du läsa mer om processen och även hitta en del material för samtal om samkönade relationer i församlingen. Länk till annan webbplats.

Som en del i processen bjuds rörelsen in till en processdag per termin under de kommande två åren. Totalt blir det fyra processdagar som tar upp fyra olika teman:

  • Evangelikal bibelläsning i relation till samkönade relationer - Korskyrkan Uppsala 18 september 2021
  • Om synd, sex och identitet och frågan om samkönade relationer - Korskyrkan Stockholm 9 april 2022
  • EFK som baptistisk rörelse – hur olika kan vi tycka i denna fråga? - Korskyrkan Stockholm 1 oktober 2022.
  • Att vara både en församlingsrörelse och en missionsrörelse - Våren 2023. Plats och datum meddelas senare.