Ledare för baptistunionen i Ukraina: "Behoven är oöverskådliga"

Daniel Råsberg, missionsideolog i EFK, tillsammans med Igor Bandura, en av ledarna för Ukrainas baptistunion.

Just nu befinner sig Markus Sand, ledare för EFKs Sverigeprogram, och Daniel Råsberg, missionsideolog i EFK, är på Christian Ukraine Collaboration, en konsultation i Polen med ca 75 personer från olika kyrkor och organisationer runt om i Europa. På plats träffade Markus och Daniel bland andra Igor Bandura, en av ledarna för Ukrainas baptistunion.

Syftet med träffen i Polen är att få dela erfarenheter, lära oss mer om situationen i olika länder och söka vägar att samarbeta på olika områden.

Igor Bandura leder det arbete som vi i EFK stöttat sedan kriget bröt ut. Han beskriver behoven i landet som oöverskådliga.

- Behovet av mat, hygienartiklar, boende och spisar mm är stort och just nu är 300 församlingar i Ukraina engagerade i arbetet. Vi är så tacksamma för er hjälp. Det gör skillnad varje dag, hälsar han.

Fantastiskt gensvar på EFKs upprop

Strax efter att kriget bröt ut gick vi i EFK samman med andra baptistsamfund i Europa och världen för att ge stöd till de drabbade i Ukraina. Församlingar och privatpersoner har visat ett fantastiskt gensvar och stort engagemang. Tillsammans har vi samlat ihop mer än 2,5 miljoner kronor till insatser i och omkring Ukraina! Vårt stöd går till de värdefulla insatser som samordnas av Europeiska Baptistfederationen (EBF) både i Ukraina och i de omkringliggande länderna.