Regionledaren om att bestämma vilka projekt vi jobbar med internationellt

Hur går det till när vi kommer fram till vilka projekt vi ska arbeta med i vårt internationella arbete? Fredrik är regionledare för EFKs arbete i Europa, Mellanöstern och Nordafrika och berättar mer om hur arbetet kan se ut. Bland annat är man just nu i färd att se över förutsättningarna för att starta upp ett nytt arbete i Ukraina.

I region Europa, Mellanöstern och Nordafrika har vi i EFK idag 15 projekt, vilket alltså innebär att vi stödjer 15 olika verksamheter i regionen. För det mesta handlar det om pågående verksamheter och inte projekt i den meningen att det börjar, pågår några år för att sedan avslutas och utvärderas. Men att det är löpande verksamhet betyder inte att arbetet inte har mål eller utvecklas.

- Våra partnerorganisationer utvecklar ständigt arbetet, och vår roll är att uppmuntra dem att utvärdera och tänka nytt, berättar Fredrik, regionledare för EFKs arbete i Europa, Mellanöstern och Nordafrika.

Det händer att vi avslutar stöd till en verksamhet. Det kan ske om arbetet inte utvecklas eller om behoven förändras.

- I så fall försöker vi fasa ut stödet så att partner får en rimlig chans att anpassa sin verksamhet och kanske hitta annat stöd.

Ibland behöver vi fundera på nya insatser, och om vi ska börja stödja ett nytt arbete. Just nu funderar vi på hur vårt stöd till Ukraina ska fortsätta. Fram tills nu har det varit i form av katastrofstöd via European Baptist Federation som förser ukrainska baptistförsamlingar med medel så att de kan möta människors grundläggande behov av mat, kläder och tak över huvudet.

- Behoven är enorma och vi är glada att kunna bidra. Det behöver vi fortsätta göra ett tag framöver. Samtidigt behöver vi tänka långsiktigt och vara beredda att ställa om vårt stöd till uppbyggnad och utveckling. Vi vill att vårt bidrag ska göra största möjliga skillnad.

Denna text publicerades även i nyhetsbrevet Utblick från EFKs internationella arbete. Prenumerera på Utblick så får du berättelser som denna en gång i månaden - direkt i din inkorg! Öppnas i nytt fönster.

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen