EFKs missionsdirektorer kommenterar beslutet i Immanuelskyrkan, Örebro

Igår, söndag 9 oktober, fattade Immanuelskyrkan i Örebro beslut om att ändra sin församlingsordning och öppna för samkönade vigslar. EFKs missionsdirektorer, Ingemar Forss och Linalie Newman, kommenterar i det här klippet beslutet och EFKs fortsatta gemensamma process.

– Vi har följt Immanuelskyrkans process i flera år och är tacksamma för den transparens som de har visat gentemot oss och hela rörelsen. Vi hade förstås önskat att de inväntat vår gemensamma process, men får samtidigt respektera att församlingen känt sig redo att komma till ett beslut, säger Ingemar Forss i klippet.

Beslutet innebär ett avsteg från den vigselordning som vi i EFK har.

Vad händer nu?

– Det finns ingenting i EFKs stadgar som gör att någon måste agera just nu, utan därför fortsätter vi den gemensamma process som vi är inne i och litar på att Anden kommer att leda oss tillsammans, säger Linalie Newman.

Fortsätter vårt uppdrag som rörelse

– Vi har respekt för att det väcker många frågor och kanske en del oro, och därför vill vi påminna om några ord som vi tog med oss in i den här hösten. De kommer från ett sommarprat där en person som var ute på ett viktigt uppdrag och stötte på problem fick till sig orden: ”Stay firm, stay friendly, stay in the car”. De här orden kände vi som ett tilltal till oss. Vi ska stå fast, vi ska möta varandra med kärlek och vi ska fortsätta uppdraget att förmedla evangelium om Jesus till alla människor här i Sverige och runtom i världen, säger Linalie Newman.

Bakgrund till EFKs gemensamma process

Det var på EFKs kongress 2020 som styrelsen fick i uppdrag att arbeta med frågan, enligt en motion som lagts fram. Styrelsen har utsett en arbetsgrupp med en bred representation som består av ett 20-tal personer. Syftet med arbetet är att belysa frågorna utifrån EFKs teologiska profil som beskrivs med de fyra ledorden: evangelikal, karismatisk, baptistisk och missionell. Under hösten 2021 till och med våren 2023 bjuds rörelsen in till fyra processdagar, då vi tillsammans arbetar med frågan om samkönade relationer utifrån fyra olika teman.

Syftet med processdagarna är:

  • att ge möjlighet till rörelsen att få inblick i arbetsgruppens process.
  • att ge rörelsen möjlighet till påverkan på bearbetningen som arbetsgruppen gör.
  • att ge rörelsen och enskilda församlingarna en möjlighet att bearbeta frågorna kring samkönade relationer.

Vid EFKs representantskapsmöte 12-13 maj 2023 kommer arbetsgruppens slutliga rapport att presenteras.

Har du frågor och funderingar?

Välkommen att kontakta Linalie Newman och Ingemar Forss:

Linalie Newman: linalie.newman@efk.se eller 070-441 62 15

Ingemar Forss: ingemar.forss@efk.se eller 070-981 55 10

Här kan du läsa mer om EFKs gemensamma process: www.efk.se/samkonaderelationer Länk till annan webbplats.