EFKs missionsdirektorer kommenterar det senaste i processen om samkönade relationer

EFKs missionsdirektorer Linalie Newman och Ingemar Forss kommenterar det senaste i processen om samkönade relationer, med anledning av att Korskyrkan Gävle valt att lämna EFK.

Förra veckan tog vi emot beskedet att församlingen tagit detta steg. Bakgrunden är att Korskyrkan ifrågasätter den process som EFK är inne i gällande samkönade relationer. Beslutet togs innan Immanuelskyrkan Örebro hade beslutat om förändring av sin vigselordning. Vi har en dialog med ledningen i Gävle och söker en tid för att träffa hela församlingsledningen så snart som möjligt.

Det finns mycket på gång inom EFK. Här är några exempel:

  • Satsning på missionell diakoni. Detta kommer också vara temat för medarbetarkonferensen i Falun 15-17 november
  • Satsning på unga ledare genom bl.a. ledarkonferenser och nätverk
  • Processen Måla drömmen ung – ett sätt att synliggöra det vi gör för och med unga med också med sikte på att ta nya pionjära steg
  • Missionsturné under hösten för att aktualisera vårt internationella uppdrag

Ta gärna del av senaste EFK Live där vi ger en uppdatering om vad som sker i rörelsen. Länk till annan webbplats.

Här kan du läsa mer om arbetsgruppens process: www.efk.se/samkonaderelationer Länk till annan webbplats.

Vi förstår att den här processen kan väcka frågor. Känner ni som församling att ni behöver få svar eller vill ge synpunkter. Hör av er till oss! Vi möter er gärna!

Vi vill också påminna oss om orden i Hebr 6:12 och ber om tro och tålamod. Tillsammans står vi bredvid och intill varandra.

Guds rika välsignelse,
Ingemar Forss och Linalie Newman
Missionsdirektorer Evangeliska Frikyrkan
Här hittar du kontaktuppgifter till Ingemar och Linalie. Länk till annan webbplats.

Bakgrund till EFKs gemensamma process

Det var på EFKs kongress 2020 som styrelsen fick i uppdrag att arbeta med frågan, enligt en motion som lagts fram. Styrelsen har utsett en arbetsgrupp med en bred representation som består av ett 20-tal personer. Syftet med arbetet är att belysa frågorna utifrån EFKs teologiska profil som beskrivs med de fyra ledorden: evangelikal, karismatisk, baptistisk och missionell. Under hösten 2021 till och med våren 2023 bjuds rörelsen in till fyra processdagar, då vi tillsammans arbetar med frågan om samkönade relationer utifrån fyra olika teman.

Syftet med processdagarna är:

  • att ge möjlighet till rörelsen att få inblick i arbetsgruppens process.
  • att ge rörelsen möjlighet till påverkan på bearbetningen som arbetsgruppen gör.
  • att ge rörelsen och enskilda församlingarna en möjlighet att bearbeta frågorna kring samkönade relationer.

Vid EFKs representantskapsmöte 12-13 maj 2023 kommer arbetsgruppens slutliga rapport att presenteras.