Rekrytering av ny rektor till Akademi för Ledarskap och Teologi (ALT) pågår

”Vi gör ALT tillsammans” är något ALT vill ska känneteckna dess verksamhet, inte minst nu i processen av att rekrytera en ny rektor. Processen är i full gång och en annons väntas i mitten av november.

- Det är en viktig tid som ligger framför ALT i arbetet med att utbilda framtidens pastorer och ledare till våra församlingar. Vi söker rätt person som kan leda och utveckla organisationen och därför är vi beredda att ge processen tid, säger Per Eriksson, styrelseordförande för ALT.

Under ett inledande styrelsemöte den 26 september tillsatte ALT:s styrelse en grupp för att leda arbetet med rekryteringen av en rektor där ordförande Per Eriksson tillsammans med representanter från ägarsamfunden samt ALT:s administrativa chef ingår. Det är styrelsen som fattar beslut men rekryteringsgruppen har ett mandat att bereda och arbeta mer aktivt med frågan.

Rekryteringsprocessen har inletts med ett samtal om hur ALT ska ledas framåt. Det första steget är att lyssna in synpunkter från organisationen, verksamhetsrådet och övriga nyckelpersoner inom samfunden och de samverkande folkhögskolorna. Det ska sedan sammanställas i en kravprofil och annons.

- Det har varit en god start på samtalet där allar slutit upp. Vi är många som värnar om denna process, säger Per Eriksson.

ALT:s paroll ”Vi gör ALT tillsammans” vill spegla vikten av den bredd av samverkande parter som möjliggör verksamheten. Därför är valet att vara transparenta i och inbjuda andra runt omkring ALT till att ge input i rekryteringsprocessen en självklarhet. Förhoppningen är att en annons om rekrytering av en ny rektor ska kunna publiceras i mitten av november, men innan dess kvarstår en stor del av arbetet med att ta fram en kravprofil och här välkomnar rekryteringsgruppen den som vill ge sin åsikt eller dela sina tankar att höra av sig.

Det var i augusti månad som beskedet kom om att ALT:s nuvarande rektor Niklas Holmefur lämnar sin tjänst efter årsskiftet. Därför pågår nu rekryteringsprocessen för att hitta en efterträdare som kan leda det fortsatta arbetet med att utbilda framtidens pastorer och ledare till våra församlingar.

Kontakt

Ingår i rekryteringsgruppen

Per Eriksson, styrelseordförande, Ulf Häggqvist, missionsledare Svenska Alliansmissionen, Ingemar Forss, missionsdirektor Evangeliska frikyrkan, Johannes Magnusson, verksamhetsledare Pingst utbildning, Charlotte Arenander, administrativ chef ALT.

Akademi för Ledarskap och Teologi är en ideell förening vars kärnverksamhet består i att bedriva teologisk ledarutbildning med inriktning på tjänst som pastor, församlingsledare eller missionsarbetare. Medlemsorganisationer i ALT är Evangeliska frikyrkan (EFK), Pingst – fria församlingar i samverkan och Svenska Alliansmissionen (SAM).