EBF ger stöd för att möta vintern i Ukraina

Läget i Ukraina fortsätter att vara svårt. Vinterkylan har kommit och de höga energikostnaderna försvårar livet ytterligare i de redan hårt krigsdrabbade områdena. Vi i EFK fortsätter att stödja insatsen som görs av ukrainska baptistförsamlingar och Europeiska Baptistfederationen (EBF). Nu är fokus på att möta vintern.

På julafton har det gått tio månader sedan Rysslands invasion av Ukraina intensifierades och kriget var ett faktum. Läget fortsätter att vara svårt. En FN-rapport från 19 december Öppnas i nytt fönster. visar att 17,7 miljoner människor befinner sig i nöd till följd av kriget. Drygt 5,5 miljoner människor är på flykt inom landet och ytterligare 7,8 miljoner har flytt till andra europeiska länder.

Ökade energikostnader drabbar flyktingboenden

EFK fortsätter att stödja de viktiga insatserna som görs av lokala kyrkor och volontärer genom EBF. Den katastrofinsamling som vi i EFK drog igång i våras mötte enormt engagemang i vår rörelse och just nu går de insamlade medlen till EBFs insats för att ge stöd för att klara vintern, så kallad "winterization".

I takt med att ockuperade områden befriats har baptistkyrkorna och andra hjälporganisationer skyndat in för att möta det stora behovet av förnödenheter. EBF skriver i sin senaste rapport att de nåtts av hemska berättelser om vad som skett i dessa områden. Här kommer vintern att bli extra svår.

Kriget har medfört stora ökningar i energikostnader, vilket drabbar de boende i Ukraina hårt. Huvudfokus på insatsen under vintern är att säkra tillgången till värme och el på de flyktingboenden som EBF stödjer genom de lokala kyrkorna runtom i landet.

Vi är så tacksamma för alla gåvor som möjliggör det här!

Böne- och tacksägelseämnen

Mitt bland nödropen finns också berättelser om Guds omsorg och nåd. De lokala kyrkorna i Ukraina fortsätter att tjäna sin omgivning och människor samlas för tillbedjan och lovsång. EBF rapporterar i november att det genomförts 2 300 dop inom den ukrainska baptistunionen under hösten, och 15 000 människor har börjat gå till kyrkan.

EBF lyfter följande böneämnen:

  • Tacka för Guds fortsatta omsorg för dem som trofast tjänar i krigets frontlinjer.
  • Tacka Gud för dem som har mött Jesus under de senaste månaderna genom församlingarnas vittnesbörd i och runt Ukraina.
  • Be för dem som fortsätter att försöka leva sina liv trots den ständiga osäkerheten om var och när missiler kommer att slå till.
  • Be om fortsatt engagemang från hela världen så att det finns tillräckligt med resurser för dem i Ukraina och grannländerna att tjäna genom den svåra vintern.
  • Be om fred och att Ukraina kan fortsätta att återuppbyggas.
  • Be för dem runt om i världen som kommer att känna av bristen på förnödenheter och el och värme under de kalla månaderna.