Tidskriften NOD får ny ägare

Pekka Mellergård blir redaktör för tidskriften NOD. Foto: Privat

I snart två decennier, sedan 2004, har tidskriften NOD utkommit med målsättningen att från kristen utgångspunkt granska och analysera det som sker i samhället, vare sig det handlar om politik, kultur eller vetenskap. För fem år sedan tog tidningen Dagen över ägarskapet från Akademin för Ledarskap och Teologi (ALT), tidigare Örebro teologiska högskola. Nu lämnar Dagen stafettpinnen vidare till den ekonomiska föreningen NOD:s vänner som svarar för utgivningen från och med nummer ett 2023.

- Intresset för vad kristen tro är och kan betyda för individ och samhälle är stort. Det visar inte minst diskussionen på de stora dagstidningarnas kultursidor och på nätet. I det läget är behovet av NOD större än någonsin. Det stimulerar oss att fortsätta att utveckla tidskriften så att trogna läsare känner sig hemma och nya grupper kan nås, säger Pekka Mellergård, neurokirurg, författare och tidigare högskolerektor.

Vid årsskiftet tillträder Pekka som redaktör och han har ett redaktionsråd med teologisk och publicistisk kompetens vid sin sida.

- Vi är tacksamma för vad Dagen har gjort för NOD under de senaste åren, fortsätter han. Det ger oss en grund att bygga vidare på med gamla och nya inslag. Bland annat räknar vi med att fördjupa dialogen med naturvetenskapen och åter lyfta fram bildkonsten, som var en viktig del av NOD under ALT-tiden. Vi kommer också att öka närvaron på nätet med utläggning av extramaterial och möjlighet till dialog med läsekretsen.

- Från Dagens sida är vi glada över att NOD fortsätter sin utgivning i ny regi. Tidskriften är viktig för samtalet i samhället om kristen tro, säger Felicia Ferreira, chefredaktör och vd för Dagen och hittillsvarande ansvarig utgivare för NOD.

Nästa nummer av NOD utkommer under första kvartalet 2023.