Bönestafett för Sveriges prioriterade områden 22 april-21 maj

I media lyfts gång på gång problematiken kopplat till de 61 utsatta områden i Sverige som polisen har ringat in. I dessa områden bor mer än en halv miljon människor. Många av dessa stadsdelar saknar också helt frikyrklig närvaro. Det känns djupt orättvist att så lite resurser läggs på de kanske minst nådda och mest utsatta i Sverige!

Låt oss inte bara sucka över utvecklingen i vårt land, utan låt oss vända suckarna till bön. Låt oss inte främst förbanna eller förfäras över mörkret utan låt oss tända ljus. Vi i Evangeliska Frikyrkan (EFK) arrangerar därför bönepromenader i samtliga utsatta områden under perioden 22 april-21 maj 2023. Möjlighet kommer även finnas att be via appen 30 dagar i bön (finns på App Store Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Google Play Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.).

Initiativet kommer från Evangeliska Frikyrkan, men självklart bjuds alla kristna in att vara med och be.

Datum och platser

Lista över datum och platser för bönestafetten hittar du här. Öppnas i nytt fönster.

Vi kommer även starta Bönestafetten med digital bön lördag 22 april kl 10:00 Länk till annan webbplats. och avsluta bönen med digital bön söndag 21 maj kl 19:00 Länk till annan webbplats..

Fokus i bönen för prioriterade områden

En del av EFKs vision är att förmedla “hela evangeliet till hela människan”. Det är en bra utgångspunkt även när vi ber för de prioriterade stadsdelarna runt om i Sverige. Här kommer några generella exempel på vad man kan be för. Vilka konkreta behov som finns i just er stadsdel vet ni bäst.

  • Be om Guds välsignelse och välgång - för människornas och stadsdelens bästa (Jer 29:7).
  • Be att allt det goda som Gud har skapat hos människorna i stadsdelen ska få blomma ut på alla sätt.
  • Be om att konkreta behov i människors liv ska få fyllas (Jes 58:7).
  • Be att orättfärdiga strukturer av förtryck och kriminalitet bryts.
  • Be att dörrar ska få öppnas för evangeliet (1 Kor 16:9).
  • Be att Gud ska sända arbetare till skörden (Luk 10:2).
  • Be Gud om fridens personer i stadsdelen som får öppna upp sitt sociala sammanhang för de goda nyheterna (Luk 10:5-9).
  • Be om rörelser av lärjungar som gör lärjungar i varje kultur och grupp av människor (Matt 28:18-20).
  • Be att det i stadsdelen ska få grundas fler församlingar som gestaltar Guds rike och sprider de goda nyheterna.

Grafiskt material

Här nedan kan ni som församling ladda ner en affisch att sätta upp i era lokaler, samt bilder att sprida i era sociala medier.

Rapport om frikyrkans närvaro i Sveriges utsatta områden

De utsatta områdena är tyvärr ständigt aktuella. De politiska utspelen är många, men få verkar på allvar veta hur man kan ändra situationen.

Vi tror att frikyrkan har en väldigt viktig roll att spela som en aktör i ett mycket större pussel. Sveriges utanförskapsområden präglas av mångkultur och religion och där har frikyrkan en unik kompetens. Vi är vana vid religionsmöten, människor i utsatthet och vi är vana vid att vara en minoritet.

Sveriges kristna råd (SKR) har genom webinarier lyft fram ”Kyrkorna och gängvåldet” och med denna rapport vill vi zooma in mer specifikt på vad frikyrkorna kan bidra med.

Rapporten består av två delar. Första delen är en statistikdel där vi grundligt går igenom samtliga församlingar som är aktiva i Sveriges 61 utsatta stadsdelar och kartlägger vilka verksamheter de bedriver. I andra delen har vi bjudit in personer boende och verksamma i dessa områden att dela med sig av sina erfarenheter gällande olika ämnen såsom: brottsförebyggande arbete, mötet med muslimer, barn och unga, bön etc. I del två lyfts inga teorier fram utan metoder och tips från många års verksamhet inifrån stadsdelarna.

Rapporten släpps: tisdagen den 18 april kl 13:00-14.30

Plats: Ekumeniska centret (Pingst FFS matsal), Gustavslundsvägen 18 i Alvik

Redaktörer för rapporten: Erika Bergman (EFK), Jonas Melin (SAM) & Johannes Stenberg (EFK)

Författare i rapporten: Patricia Ask (EFK), Esther Björkman (Livets ord), Lars Cedergren (Pingst), Rickard Cruz (EFK/Katalysator), Jonathan Ekros (Pingst/EFK), Maria Karlsson (Pingst/ALT), Anton Lidström (EK/Gå ut mission), Robin Minshull (SAM/EFK), Lars Mörling (EFK), Joanna Simonsson (EFK), Mikael Wahl (EFK/Kings Kids).