Bönestafett för Sveriges utsatta områden 22 april-21 maj

I media lyfts gång på gång problematiken kopplat till de 61 utsatta områden i Sverige som polisen har ringat in. I dessa områden bor mer än en halv miljon människor. Många av dessa stadsdelar saknar också helt frikyrklig närvaro. Det känns djupt orättvist att så lite resurser läggs på de kanske minst nådda och mest utsatta i Sverige!

Låt oss inte bara sucka över utvecklingen i vårt land, utan låt oss vända suckarna till bön. Låt oss inte främst förbanna eller förfäras över mörkret utan låt oss tända ljus. Vi i Evangeliska Frikyrkan (EFK) arrangerar därför bönepromenader i samtliga utsatta områden under perioden 22 april-21 maj 2023. Möjlighet kommer även finnas att be via appen 30 dagar i bön (finns på App Store Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Google Play Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.).

Initiativet kommer från Evangeliska Frikyrkan, men självklart bjuds alla kristna in att vara med och be.

Rapport om frikyrkans närvaro i Sveriges utsatta områden

Politiska lösningar och fler poliser i all ära, men vår övertygelse är att ingen kan adressera utanförskapets djupaste problem som den kristna kyrkan. Utifrån EFK jobbar vi därför med en rapport där vi studerar vilka frikyrkor som jobbar i dessa områden och vart behoven är som störst. Flera personer som verkar i dessa områden kommer även att dela med sig av sina erfarenheter av hur det är att vara församling i en utsatt miljö.

Rapporten kommer i mitten av april 2023.

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen