Ulrik Josefsson ny rektor för Akademi för Ledarskap och Teologi

Ulrik Josefsson blir ny rektor för Akademi för Ledarskap och Teologi, ALT. Det står klart efter att rekryteringsprocessen avslutats och styrelsens beslut förankrats inom organisationen med personal och huvudmän.

Under hösten 2022 har ALT arbetat med att rekrytera en ny rektor sedan Niklas Holmefur gått vidare till annat uppdrag. Arbetet har följt gängse rutiner med behovsanalys, rekryteringsprocess och urval av kandidater. Nu har den processen avslutats och under onsdagen presenterade rekryteringsgruppen styrelsens inriktningsbeslut för ALT:s personal – att Ulrik Josefsson blir ny rektor för ALT. Detta togs emot med positiva reaktioner och beslutet kunde därmed fastställas av styrelsen.

Ulrik Josefsson är inte ny för ALT. Han har tidigare haft ledningsfunktioner både inom ALT och hos de samfund som driver organisationen. De senaste åren har han varit ALT:s prorektor. Nu går han in i ett nytt uppdrag som rektor, ett förordnande som sträcker sig över de kommande tre åren.

Ulrik Josefsson har tidigare arbetat som pastor och varit utbildningsansvarig inom Pingströrelsen. De senaste 15 åren har han arbetat med att leda teologisk pastors- och ledarutbildning. Han är teologie doktor i Praktisk teologi från Lunds universitet och har rektorsutbildning inom folkhögskolan.

- Med Ulrik som rektor får vi både kontinuitet och förändring. ALT är en organisation med breda nätverk. Utbildningsverksamheten är uppdelad på sex studieorter och samverkar med tre samfund, nio folkhögskolor och över 100 utbildningsförsamlingar. Ulriks kompetens som nätverksbyggare kommer väl till pass i vår organisation, säger Charlotte Arenander, administrativ chef på ALT och sammankallande i rekryteringsgruppen.

ALT:s kärnuppgift är att utbilda pastorer och ledare för församling och samhälle. Denna uppgift ligger fast men måste hela tiden utvecklas. Den utvecklingen kommer nu att ledas av Ulrik Josefsson.

- Jag är tacksam för förtroendet och kommer att ta mig an uppdraget med ödmjukhet och entusiasm. Jag ser fram emot att tillsammans med en mycket kompetent och engagerad personalgrupp fortsätta att utveckla ALT som ett ledande centrum för församlingsnära teologi. Den svenska kulturen behöver många goda teologer, de svenska församlingarna behöver många kompetenta och överlåtna ledare, Guds rike i Sverige och världen behöver många villiga tjänare. Jag ser fram emot att efter bästa förmåga bidra till detta, säger Ulrik Josefsson.

- Vi är glada för att Ulrik nu blir rektor i ALT. Ulrik har en bred förankring i ägarsamfunden och vi tror att han är rätt person för att utveckla ALT vidare. Han har mångårig erfarenhet av både församlingsliv och internationell mission och står för den profil som vi vill att skolan skall ha. Ulrik har dessutom en gedigen akademisk meritlista som är viktig i ett rektorsuppdrag för en högskola. Under utvecklandet av ALT har Ulrik varit en nyckelperson och vi tror att han nu kan tillsammans med hela personalgruppen är rätt person för att ta ledaruppdraget, säger Ingemar Forss, missionsdirektor för Evangeliska Frikyrkan som är en av huvudmännen för ALT.