Be med Ukraina på ettårsdagen av invasionen

Ett år har gått sedan Rysslands krig mot Ukraina startade 24 februari 2022. Vi som rörelse och församlingar har aktivt bidragit till att lindra nöden, skapa skyddade platser, säker flykt och nu senast värme på plats i Ukraina tillsammans med samarbetskyrkor från hela Europa och världen.

Vi fortsätter att lindra nöden tillsammans.

Tack för allt som ni bidragit med som församlingar och enskilda.

Fortsätt att be för fred och beskydd och be gärna med i den gemensamma bön som vår samarbetspartner European Baptist Federation (EBF) uppmuntrar oss att be med i.

Se bildspel från Ukrainska baptistunionen de senaste månaderna

Bön på ettårsdagen av kriget i Ukraina

Vår Herre och Gud, vi kommer inför dig igen som vi har gjort oräkneliga gånger under det senaste året, i bön för våra bröder och systrar i Ukraina. Herre, vi ser tillbaka på ett år av smärta, förlust och sorg.

Vi minns och vi sörjer för närstående som har blivit dödade eller är försvunna, för de miljoner människor som har förlorat sitt hem och har blivit berövade sin säkerhet. För familjer som separerats från varandra och som inte fått möta sina nära och kära på flera månader.

Vi minns och vi sörjer kyrkor som blivit förstörda, tagna av ockupationsstyrkor och tvingade att stänga. För pastorer och församlingsmedlemmar som har arbetat outtröttligt för att ta hand om de som förlorat sina hem. För de miljontals människor som försöker och fortsätter sina liv trots trauman och krigets tyngd. Och för de många människor runt om i världen vars liv blivit svårare och smärtsammare på grund av kriget.

Gud, vi ropar ut till dig om nåd och fred och att din Ande ska vara över våra bröder och systrar i Ukraina. Fortsätt att ge dem styrka att härda ut till slutet på den här konflikten. Vi tackar dig för det vittnesbörd och den tjänst som våra ukrainska bröder och systrar gjort i de angränsande länderna, i övriga Europa och i Centralasien. Vi ber att ditt namn ska bli förhärligat genom våra handlingar. Vi vet att du, vår Herre Jesus, är närvarande i varje handling av nåd, omsorg och fred. Vi ber att världen ska förstå mer av din godhet och frälsande kärlek genom vår reaktion till denna tragedi.

Herre, vi prisar dig för de tusentals människor som har lärt känna dig under det senaste året. För de tiotusentals människor som kommit till din kyrka för att söka tröst och funnit dig. För de som har blivit döpta och frälsta tackar vi dig, Gud vår Herre. Vi ber att ditt rike ska fortsätta att blomstra i Ukraina.

Allsmäktige Gud, vi ber om ett slut på det här kriget, och vi vet att våra böner om fred inte går förlorade i mörkret. Vi vet att du hör oss och fortsätter att höra oss. Vi förtröstar på att du, Gud, ska göra mirakler av fred och rättvisa i Ukraina.

Bön från European Baptist Federation (EBF).