30 dagar i bön för den muslimska världen

"30 dagar" är en kristen, internationell och ekumenisk bönerörelse under ramadan då kristna uppmuntras att be för muslimer. Vi ber om hopp, frälsning och Guds övernaturliga ingripande under den tid då många muslimer uppriktigt söker Gud. 2023 äger ramadan rum mellan 22 mars och 20 april.

Bönerörelsen ”30 dagar” startades 1993 och idag ber miljontals kristna världen över för muslimer under ramadan. Evangeliska Frikyrkan står tillsammans med många andra samfund och organisationer bakom satsningen. Produktionen av den svenska böneguiden samordnas och koordineras sedan 2018 av OM Sverige.

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Kontakta mig via mejl om du önskar beställa böneguiden!

Daniel Råsberg
Missionsideolog och utvecklingsledare i Internationella programmet

070-280 91 31

Mejla mig!