Specialnummer av Direkt tar fasta på Jesu ord i Lukas 4:18

I dagarna landar specialnumret av EFKs tidning Direkt hos ca 10 000 församlingsmedlemmar och församlingar inom EFK. Tidningen är som vanligt fylld med berättelser om vad Gud gör i Sverige och världen och som vi i EFK får vara en del av. Den här gången tar vi fasta på Jesu programförklaring i Lukas 4:18 och utforskar vad det betyder för oss idag.

Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren (Luk 4:18)

Bland mycket annat får du möta Erika Bergman, ny ledarutvecklare med fokus på missionell diakoni i EFKs Sverigeprogram, som tror att Gud rustar sin församling för att möta samhällets utmaningar. Vi besöker norra Brasilien där församlingar vill att deras tro ska göra skillnad i lokalsamhället - genom att kämpa mot korruption och beger oss till Ge för livet second hand-butiken i Mariannelund som blivit en mötesplats i samhället. David Davage på Akademi för Ledarskap och Teologi (ALT) visar oss ALTs nordligaste studiecenter i Umeå och en pastor i Sydostasien berättar om situationen för kristna i landet. Och så får vi möta Sandra och Andreas Palm som planterar en församling i Eswatinis största stad, vi samtalar med unga i Höglandskyrkan i Sävsjö om glädjen i att läsa Bibeln tillsammans och tittar på vad som kommer att hända på Torpkonferensen 2023

Dessutom får du upptäcka mer om vad Gud gör i världen och hur vi i EFK vill svara på Guds kallelse och visa på Jesu kärlek i den här tiden.

Läs specialnumret av Direkt på webben!

Här hittar du en bläddringsbar version av Direkt. Av säkerhetsskäl är visst innehåll borttaget från webbversionen.

I Direkt skildras EFKs verksamhet och det arbete som vi i rörelsen står i, till exempel vår gemensamma mission, våra församlingar, människor och händelser. Vårt gemensamma arbete är beroende av stöd i form av såväl förbön som gåvor. Vi ger därför tidningen Direkt till personer som stödjer EFKs gemensamma arbete. Det kan man göra genom spontana eller regelbundna gåvor, Barnhjälpen, Ge för livet eller kyrkoavgift. Tillhör du en församling som har missionsåtagande till EFK är du också med och stödjer arbetet genom de gåvor du ger till församlingen.

Här kan du läsa mer om hur EFK hanterar personuppgifter. Öppnas i nytt fönster.

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Hör gärna av dig till mig med tips till Direkt!

Kristina Sandin
Kommunikatör, redaktör för EFK Direkt & teamledare Kommunikation
019-16 76 17
070-355 74 96

Mejla mig!