Pressmeddelande: Evangeliska Frikyrkans (EFKs) arbetsgrupp för bearbetning av frågan om samkönade relationer presenterar sin slutrapport "Helighet och barmhärtighet"

De senaste åren har vi i Evangeliska Frikyrkan (EFK) varit inne i en process runt frågan om samkönade relationer. Vid EFKs kongress 2020 gav församlingarna i uppdrag till styrelsen att tillsätta en arbetsgrupp som skulle belysa frågan utifrån EFKs teologiska profil som beskrivs med ledorden missionell, baptistisk, evangelikal och karismatisk. Vid representantskapsmötet 12-13 maj 2023 presenterar arbetsgruppen sin slutrapport över bearbetningen.

Skälet till att frågan bearbetats är en motion som lades fram till EFKs kongress 2020. I motionen föreslogs att EFK skulle tillsätta en arbetsgrupp för att analysera

hur omtänkandet i samhället när det gäller samkönade relationer påverkar en rörelse som EFK och hur våra församlingar och deras medlemmar ser på samkönade relationer. Utifrån en teologisk och etisk reflektion bör ges goda råd för hur situationen kan hanteras på församlingsnivå samt reflektera över vilka utmaningar som uppstår för EFK som rörelse om medlemmar och församlingar tar olika ställning i sakfrågan.

I arbetsgruppens slutrapport bearbetas frågan om hur EFKs församlingar kan bli välkomnande och lärjungaformande för alla utifrån ledorden missionell, baptistisk, evangelikal och karismatisk, så som de definieras i EFKs Tro och självförståelse.

Här kan du köpa slutrapporten, läsa mer om bakgrunden till bearbetningen och vad som händer framöver. Länk till annan webbplats.

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Hör gärna av dig till mig vid frågor!

Ingemar Forss
Missionsdirektor

070-981 55 10

Mejla mig!

Hör gärna av dig till mig vid frågor!

Linalie Newman
Missionsdirektor

070-441 62 15

Mejla mig!