Hälsning från kvinnoskolan i Centralafrikanska republiken

Just nu är Ing-Marie och Gunnar Nestor, i EFKs resursteam för Centralafrikanska republiken, på plats i landet. Ing-Marie undervisade bland annat på kvinnoskolan i Gamboula.

Kvinnorna i Centralafrikanska republiken (CAR) har ett stort ansvar för familjens försörjning och barnens uppfostran, men de saknar ofta grundläggande utbildning och är underrepresenterade i det offentliga livet. Vi i EFK stödjer tre skolor som utbildar kvinnor i ämnen som ligger nära deras vardag. Just nu är Ing-Marie och Gunnar Nestor, en del av EFKs resursteam för CAR, på plats i landet.

Då många kvinnor inte är läs- och skrivkunniga är också läs- och skrivinlärning ett prioriterat område. Skolorna drivs av samarbetskyrkan Eglise Evangélique Baptiste (EEB) och riktar sig i första hand till pastorsstudenternas fruar, men allt fler kvinnor från övriga samhället söker sig till skolorna. Eftersom kyrkan och pastorsfamiljen ofta har en central plats i byar, samhällen och städer finns många möjligheter för de utbildade kvinnorna att föra kunskapen vidare. De tre skolorna för kvinnor finns i Carnot, Gamboula och Doaka. Det går omkring 15 till 30 elever på varje skola. Läs- och skrivkurser hålls på olika nivåer beroende på förkunskaper. Teori varvas med praktik. Exempel på kurser är näringslära och matlagning, pedagogik, sömnad, familjeekonomi, bibelkunskap och mänskliga rättigheter. Kvinnorna förbereds också för att sprida vidare den kunskap de får.
 
Just nu befinner sig Ing-Marie och Gunnar Nestor i CAR. De är en del av EFKs resursteam och förra veckan var de i Gamboula. Ing-Marie, som är lärare i Sverige, var då inbjuden att ha lektioner på kvinnoskolan i Gamboula. Ing-Marie skriver: 

”Kvinnorna kommer från olika platser i landet för att gå i skola i tre år samtidigt som deras män utbildas till pastorer. När de fick veta att vi skulle stanna i Gamboula i två veckor önskade de att jag skulle undervisa vid några tillfällen. De gav mig två ämnen: 'familjen' och 'en fungerande kyrka'. Det blev fina dagar tillsammans!” 

/Andreas Dagernäs, regionledare för EFKs arbete i Afrika

Denna text publicerades även i nyhetsbrevet Utblick från EFKs internationella arbete. Prenumera på Utblick så får du berättelser som denna en gång i månaden - direkt i din inkorg! Öppnas i nytt fönster.