Smågruppsmaterial: Att gå med Jesus

Ett smågruppsmaterial som hjälper oss vanliga kristna, som inte är evangelister, att återspegla Gud där de är i sin vardag. Fokus ligger på helheten; ord, handling och Andens kraft. Perfekt att använda i er hemgrupp eller cellgrupp. Tillsammans lär vi oss hur vi bäst kan sprida de goda nyheterna om Jesus där ni är!

Varför är detta material bra?

  1. Flexibelt
    Upplägget är 12 träffar,man fördelar dem som det passar smågruppen.
  2. Ny input via film
    Vid varje tillfälle ser man en kort film (10-15 min) med undervisning i ett ämne, sen samtalar man i gruppen utifrån frågor som kopplar till filmen.
  3. Praktiska övningar
    Materialet innehåller också övningar man kangöra mellan träffarna.

Beställ materialet idag

Materialet är framtaget av EFKs Sverigeprogram i samverkan med Studieförbundet Bilda. Engångskostnaden för materialet är 3700: -Församlingen köper in materialet som sen kan användas flera gånger i alla smågrupper i församlingen.

Om du är med i en smågrupp och du tänker att ni skulle behöva utrustas och utmanas i attåterspegla Gud i vardagen genom ord, handling och i Andens kraft; kontakta Johanes Stenberg.

Nedan finns en av de filmer som är en del av materialet. För att komma år resterande krävs att du köper materialet.