EFKs missionsdirektorer backar från beslutet att låta EKHO/Kristna regnbågsrörelsen vara en av utställarna på Torpkonferensen 2024

"Vi missionsdirektorer backar från vårt beslut att låta EKHO/Kristna regnbågsrörelsen vara en av utställarna på Torpkonferensen 2024".

Torpkonferensen har i många år haft en bred allkristen prägel även på utställarsidan. Till Torpkonferensen 2023 frågade därför EKHO/Kristna regnbågsrörelsen om de kunde få vara utställare. Då gjorde vi som missionsdirektorer bedömningen att det var för känsligt läge i rörelsen utifrån rapporten om samkönade relationer. I år gjorde vi en annan bedömning och tänkte att de kunde vara utställare. Det visade sig vara fel.

Varför sa vi ja?

 • Torpkonferensen har ett principiellt ställningstagande att hålla en bred linje gällande utställare. Det betyder att EFK inte behöver stå bakom allt som de olika utställarna tycker.
 • EKHO/Kristna regnbågsrörelsen är en ekumenisk organisation där flera EFK:are är medlemmar. De uttryckte tydligt i samtal med oss att de inte sökte konflikt utan dialog.
 • EFK och EKHO/Kristna regnbågsrörelsen har olika teologi och syn på äktenskap och sexualetik. Trots det kan man ändå mötas i goda samtal.
 • Rapporten Helighet & barmhärtighet visar att homosexuella i frikyrkan ofta har blivit illa bemötta. Vi ville öppna dörren och välkomna dem genom att låta dem vara utställare. Vi gjorde bedömningen att vi som rörelse var redo för det.

Vilka reaktioner har vi mött?

 • Vi har tagit emot många negativa reaktioner på detta beslut, framför allt angående timingen inför kongressen.
 • Många uppfattar också frågan lika känslig i år som förra året och tycker därför inte att EKHO/Kristna regnbågsrörelsen bör få vara en av utställarna.
 • Vi har också mött homofobiska, hatiska och hotfulla reaktioner som har gjort oss djupt bedrövade.

Varför backar vi nu?

 • Vi som missionsdirektorer vill inte öka på spänningen i denna fråga i rörelsen.
 • Vi förstår kritiken om att timingen inte var bra inför kongressen.
 • Vi missbedömde vilken laddning det skulle bli att låta EKHO/Kristna regnbågsrörelsen vara en av utställarna på Torpkonferensen.
 • Vår samlade bedömning blir att rörelsen inte är redo att ta emot EKHO/Kristna regnbågsrörelsen som en av utställarna.

Några reflektioner till avslutning:

Vi har tagit emot flera kloka, konstruktiva kommentarer där omsorgen om rörelsen har varit drivkraften.

Vi har samtidigt förfärats över den homofobi som har kommit fram till oss i mejl, brev och kommentarer. Vi har chockats över hur hatiskt man kan uttrycka sig mot andra kristna syskon. Det har berört oss väldigt illa.

Vi som missionsdirektorer har en tydlig och öppen agenda där vi utifrån en klassisk syn på äktenskap och sexualitet vill vara radikalt välkomnande också för den som lever i en samkönad relation. Vi tror på trygga, generösa samtal. Vår bön är att vi alltid ska se varandra som syskon i Kristus.

 

Linalie Newman & Ingemar Forss
Missionsdirektorer EFK

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Linalie Newman

Linalie Newman
Missionsdirektor

070-441 62 15

Mejla mig!

Ingemar Forss

Ingemar Forss
Missionsdirektor

070-981 55 10

Mejla mig!