Aktuell information om Torpkonferensen

De senaste veckorna har det skrivits och samtalats mycket om Torpkonferensen även i media. Örebro kommun har nu tyvärr meddelat att de vill avsluta samarbetet runt feriearbetare på Torpkonferensen med anledning av beslutet om utställare på Torp. Vi hade blivit lovade 60 feriearbetare som skulle arbeta både innan, under och efter konferensen. Ungdomarna gör en ovärderlig insats för att konferensen över huvud taget ska gå att genomföra. Nu pågår intensivt arbete på många plan. Vi för samtal med kommunen, vi letar volontärer och vi arbetar på att kunna anställa så många som möjligt av feriearbetarna direkt av oss.

Vi vill också tydligt understryka att Torpkonferensen självklart är en öppen plats, där alla oavsett religion, etnicitet och sexuell läggning är välkomna. EFK har värderingar som grundar sig på en kristen värdegrund där vi bejakar mänskliga rättigheter fullt ut. Vi tar tydligt avstånd från alla former av hat och homofobi.

När det gäller frågan om utställarplats är det många olika aspekter som spelar in när vi gör våra bedömningar. Vad gäller EKHO/Kristna regnbågsrörelsen gjorde vi i år bedömningen att de inte kunde vara utställare på Torpkonferensen. Detta på grund av den process vi i EFK har haft under lång tid i frågan om samkönade relationer. Det beslutet kan man självklart tycka olika om. Men vi beklagar djupt att detta uppfattas som att Torpkonferensen inte är öppen för alla.

Torpkonferensen har alltid varit en brokig mix av människor med olika bakgrund, erfarenheter, kön, ålder, politiska åsikter och sexuell läggning. Det är oerhört vackert att vi under en vecka varje år fyller en hel lada med olika människor som alla lovsjunger samma Gud. Så vill vi att det ska fortsätta vara!

Har du frågor eller funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till oss!

Med vänliga hälsningar,

Ingemar Forss och Linalie Newman Öppnas i nytt fönster.

Missionsdirektorer i EFK