Val av ny Missionsdirektor

Vid EFKs kongress i maj 2018 ska en eller flera missionsdirektorer väljas. Styrelsen inbjuder nu församlingar och enskilda medlemmar att nominera personer till tjänsten. Församlingar och enskilda medlemmar har till och med den 26 september på sig att skicka in förslag på personer som de vill nomineralänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hur arbetar styrelsen och vad säger stadgarna?

EFKs styrelse har tillsatt en rekryteringsgrupp bestående av Owe Anbäcken, Inger Lundin och Anna Elsander som nu tillsammans arbetar med rekryteringen. Styrelsen vill ha en så öppen rekrytering som möjligt – en process där fler blir delaktiga i olika referensgrupper, där offentliga ”hearings” kan förekomma och vägledande undersökningar kan göras längs vägen. Ett första steg är en inbjudan till församlingar och enskilda medlemmar att lämna in nomineringsförslaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Enligt stadgarna är det EFKs styrelse som föreslår ny missionsdirektor till kongressen. Stadgarna säger också:

Ställning som missionsdirektor kan innehas av minst en och högst tre personer. Missionsdirektor väljs för en mandatperiod på fyra år. Omval kan ske. Missionsdirektorn ska leda Evangeliska Frikyrkans verksamhet enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar. Har mer än en person utsetts till missionsdirektor, ska styrelsen i en skriftlig instruktion avgränsa varje direktors ansvarsområde.

Vad gör en missionsdirektor?

Evangeliska Frikyrkan är en rörelse där drygt 300 församlingar samarbetar, men också en organisation med ungefär 100 anställda i Sverige och utomlands, där EFK samarbetar med en mängd partnerorganisationer i missionsarbetet. Missionsdirektorn är EFKs främsta företrädare och högsta chef. Missionsdirektorn ska företräda EFK i frågor som rör teologi, ideologi och verksamhet och ska även representera EFK och aktivt lyfta fram EFK i olika medier. Som högsta chef ska missionsdirektorn leda organisationen enligt styrelsens direktiv och se till att styrelsens alla beslut blir verkställda.

En eller flera?

Verksamheten är omfattande och komplex, inte minst internationellt. Styrelsen anser därför att den yttersta ledningen av Evangeliska Frikyrkan bör bestå av mer än en person. Under de 20 år som EFK har funnits har detta varit löst på olika sätt. Under det första året fanns det tre missionsledare, som det kallades då. Under flera år därefter bestod ledningen av en person som var missionsdirektor med en eller två biträdande missionsdirektorer. Efter det så kallade Omtaget 2015 har en missionsdirektor, en stabschef och tre programledare (ansvariga för arbetet i Sverige och internationellt) utgjort EFKs ledning.

Styrelsen vill därför gärna i denna första nomineringsomgång få in förslag på personer som kan vara lämpliga att ingå i någon form av ledningsteam inom EFK.

Kompetens, erfarenhet och förmåga

När styrelsen nu bedömer vilken kompetens, erfarenhet och förmåga vi vill se hos en ny missionsdirektor/er så ligger dels det som i förra rekryteringen 2013 kallades inriktning till grund, dels det som kommit fram vid Forum-samlingarna 2017 och under den extra kongressen våren 2017.

De personer som vi söker behöver ha vana och erfarenhet från olika verksamhetsområden liksom att kunna agera på olika arenor. Det kan till exempel handla om:

  • Utveckling och förändringsarbete
  • Teologisk bearbetning och förkunnelse
  • Att leda andra ledare

Arenorna kan finnas i:

  • Sverige och internationellt
  • rörelsen och organisationen EFK
  • församlingar och ekumeniska sammanhang

Församlingar och enskilda medlemmar har fram till den 26 september att skicka in nomineringar. Här finns den kompletta tidsplanen, nomineringsformulärlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och den bönekedja som har initierats.