Linalie Newman

"300 församlingar som varje vecka ärar Gud och betjänar människor, missionsprojekt i 40 olika länder, teologisk utbildning av hög klass och våra gemensamma mötesplatser: Torpkonferensen, Frizon, Kongress. Det finns inget vackrare att få lägga sina gåvor på! Tror rörelsen att jag kan vara till välsignelse, då ställer jag mig med glädje till förfogande." Det säger Linalie Newman som av EFKs styrelse föreslås som en av två nya missionsdirektorer. Lär känna henne mer här!

Vem är du?

Jag bor i Linköping och är inne på mitt tolfte år som pastor i Johanneskyrkan. Jag har även suttit 7 år i EFKs styrelse och var då vice ordförande i ett par år. Jag är gift med Jan och vi har fyra döttrar i åldrarna 11-19 år. Jag är uppväxt inom pingströrelsen, läste min pastorsutbildning på Korteboskolan som hörde till Svenska Alliansmissionen och landade sen i EFK. Jag är oerhört tacksam och glad över att få tillhöra en församlings- och missionsrörelse där det sker så mycket gott och där man i allt vill ha Jesus i centrum.

Varför har du valt att stå till förfogande som missionsdirektor för EFK?

Det har varit en omtumlande process med mycket tid i bön för att söka Guds vilja och ledning. Det har varit ett stort mått av bävan men genom processen så har glädjen blivit allt tydligare. Glädjen över att få vara med och leda det sammanhang som jag verkligen älskar. 300 församlingar som varje vecka ärar Gud och betjänar människor, missionsprojekt i 40 olika länder, teologisk utbildning av hög klass och våra gemensamma mötesplatser: Torpkonferensen, Frizon, Kongress. Det finns inget vackrare att få lägga sina gåvor på! Tror rörelsen att jag kan vara till välsignelse, då ställer jag mig med glädje till förfogande.

Vad kan du bidra med i din roll som missionsdirektor?

Jag tror på ett relationellt ledarskap där alla får växa och utvecklas. Tillsammans blir vi bättre än var för sig. Jag ser fram emot att möta fler människor i rörelsen, både nationellt och internationellt, och få en ännu större insikt om allt som vi gör tillsammans. Som missionsdirektor får man en blick för helheten och jag hoppas att jag och Ingemar tillsammans sen kan få vara samlande, inspirerande och utmanande. Under omtaget började vi en förändringsprocess som jag tror vi behöver ta tag i igen och arbeta vidare med. Förnyelse och förändring pågår ständigt och där ska vi fortsätta vara modiga och våga tänka nytt.

På vilket sätt tror du att ni kompletterar varandra?

Jag har under alla mina år i Johanneskyrkan stått i ett delat ledarskap och tror verkligen att det är en styrka att vara två. När man leder tillsammans är det viktigt att ha samma "ton" i sitt ledarskap och att samtidigt komplettera varandra. Jag och Ingemar känner varandra från åren i EFKs styrelse och jag tror att vi både har en stor tillit till varandra och att vi kompletterar varandra. Vi brinner för Guds rike, tycker om förändringsarbete och ledarskap och tänker relationellt. Han har en större vana att leda en organisation och jag har en större erfarenhet av att leda församling. Jag har stort förtroende för Ingemar och om rörelsen väljer oss ser jag fram emot att få leda tillsammans med honom.

Vad bedömer du är de viktigaste frågorna, processerna eller utmaningarna för EFK som rörelse den närmaste tiden?

Under rekryteringsprocessen är det två ord som kommit till mig: helande och hopp. Det har varit ett tufft år, det som ligger bakom oss, och jag tror att vi både behöver få hela det som gått sönder av förtroende och tilltro men också få blicka framåt och fyllas av nytt hopp. EFK vilar i Guds hand och Han vill leda oss vidare. Det finns så mycket gott som Gud vill göra genom våra församlingar, både här i Sverige och ute i världen! Jag längtar efter att få söka den nya vägen vidare tillsammans med alla andra i rörelsen.