Betelförsamlingen Dala-Järna

Postadress:
Emaus 5

{
  "addresses": [
    {
      "addressCo": "",
      "addressMain": "Emaus 5",
      "addressExtra": "",
      "postalCode": "78051",
      "city": "Dala-Järna",
      "countryCode": "SE",
      "county": "Dala-Järna",
      "type": "address_visit"
    },
    {
      "addressCo": "",
      "addressMain": "Emaus 5",
      "addressExtra": "",
      "postalCode": "78051",
      "city": "Dala-Järna",
      "countryCode": "SE",
      "county": "Dala-Järna",
      "type": "address_work"
    }
  ],
  "phones": [],
  "id": "13720",
  "name": "Betelförsamlingen Dala-Järna",
  "identityNumber": "168826008842",
  "emails": [
    {
      "address": "20927@telia.com",
      "type": "email_work"
    }
  ],
  "website": null,
  "_coordinates": {
    "city": "Dala-Järna",
    "county": "Dalarna",
    "country": "Sverige",
    "address1": "",
    "address2": "Emaus 5",
    "address3": "",
    "postalCode": "78051",
    "latitude": 60.541306,
    "longitude": 14.394176
  },
  "coordinates": {
    "city": "Dala-Järna",
    "county": "Dalarna",
    "country": "Sverige",
    "address1": "",
    "address2": "Emaus 5",
    "address3": "",
    "postalCode": "78051",
    "latitude": 60.541306,
    "longitude": 14.394176
  },
  "namn": "Betelförsamlingen Dala-Järna",
  "ort": "Dala-Järna",
  "postadr1": "",
  "postadr2": "Emaus 5",
  "postadr3": "",
  "besoksadr1": "",
  "besoksadr2": null,
  "telefon": "",
  "epost": "20927@telia.com",
  "webb": null,
  "lan": "Dalarna",
  "longitude": 14.394176,
  "latitude": 60.541306
}

Betelförsamlingen Dala-Järna

Ingress