Pressmeddelande 2023-05-13:

De senaste åren har vi i Evangeliska Frikyrkan (EFK) varit inne i en process runt frågan om samkönade relationer. Vid EFKs kongress 2020 gav församlingarna i uppdrag till styrelsen att tillsätta en arbetsgrupp som skulle belysa frågan utifrån EFKs teologiska profil som beskrivs med ledorden missionell, baptistisk, evangelikal och karismatisk. Vid representantskapsmötet 12-13 maj 2023 presenterade arbetsgruppen sin slutrapport över bearbetningen. Läs mer här.