CIBI - ett partnerskap i ständig förändring

CIBIs styrelse.

CIBI är vårt partnersamfund i Brasilien och vår starkaste partner i Latinamerika. Det är ett samfund som räknar med ca 100 000 medlemmar och finns utspritt över hela landet. Samfundet bildades 1952, 30 år efter att Örebromissionen sände sin första missionär. Relationerna har varit väldigt nära genom åren, från att ha haft svenska missionärer i styrelsen till att idag gå bredvid, stötta och ge råd.

Samfundet har flera avdelningar eller underorganisationer. Den som vi arbetar allra närmast är FEPAS, den organisationen som ansvarar för det sociala arbetet i landet. Men vi har också ett stort samarbete med ungdomsrörelsen, som vi nyligen har haft ett utbyte med samt missionsavdelningen där vi bland annat finns och bidrar till utbildningen av missionärer och aspiranter. CIBI sänder idag ut 24 missionärer inom landet samt 66 missionärer till andra länder. En del underhålls helt medan andra går under andra avtal.

Förebilder att ta rygg på

Anna-Maria Jonsson, regionledare för EFKs arbete i Latinamerika, menar att det har varit oerhört viktigt att se att våra roller har förändrats över tid, att vi kanske inte är de som har bäst kompetens och kapacitet inom alla områden, utan att vi har så oerhört mycket att lära oss av varandra.

- Vi har mycket att ge inom det långsiktiga strategiska arbetet medan de kan lära oss mycket om överlåtelse och efterföljelse. På senare tid, utifrån hur det svenska samhället utvecklats så ser jag att den brasilianska kyrkan har oerhört många goda exempel på när kyrkan gör skillnad i ett samhälle och verkar för en god utveckling. Här har vi goda förebilder att ta rygg på, säger Anna-Maria.

Denna text publicerades även i nyhetsbrevet Utblick från EFKs internationella arbete. Prenumera på Utblick så får du berättelser som denna en gång i månaden - direkt i din inkorg! Öppnas i nytt fönster.