Var kommer vi ifrån?

Evangeliska Frikyrkan (EFK) är en del av den världsvida kristna kyrkan i dess mångfald. Rötterna har EFK i den baptistiska traditionen som i Sverige under andra halvan av 1800-talet tog sin form i flera samfundsbildanden.

Tre av dessa samfund, Helgelseförbundet (år 1887), Fribaptisterna (år 1872) och Örebromissionen (år 1891) beslutade under 1990-talet att gå samman. Till att börja med kallade sig det nya samfundet för Nybygget-Kristen Samverkan. 2002 antogs namnet Evangeliska Frikyrkan. Ända sedan modersamfundens början har mission i såväl Sverige som internationellt prioriterats.

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen